Meny Stäng

Svensk lyrikutgivning – en division för sig

Av Peter och Maria Björkman

 

Peter och Maria Björkman har tagit reda på hur det förhåller sig med förlagens poesiutgivning och ser en nedåtgående trend. Det är tydligt att de stora förlagen bojkottar dikten till förmån för mer säljande genrer. På så sätt har en hel del småförlag kunnat etablera sig, vilket till exempel har lett till att det lokalt förankrade förlaget Heidruns hösten 2010 ger ut lika många diktböcker som giganterna Bonniers och fler än till exempel W & W. Vi har också pratat med Oppenheim och Irrlicht, småförlag som bidrar till höstens poesiflora.

Nästan varje dag ges det i Sverige ut en diktsamling. Dock är de flesta av dessa utgivna på mycket små förlag utan marknadsföringsresurser, och når därmed inte ut i den litterära offentligheten. eget förlag, eller på något av de mindre förlagen, och når därmed ofta en relativt liten publik. De tre stora förlagen, Bonniers, Wahlström & Widstrand samt Norstedts är de enda som haft en rikstäckande poesiutgivning under flera generationer förläggare. Bonniers har legat på förstaplatsen när det gäller antalet utgivna titlar, med de båda andra stora (Wahlström & Widstrand samt Norstedts) kappandes om andraplatsen. Mindre förlag med poesiutgivning finns det många av, till exempel de unglitterära Modernista och OEI, som är två sentida uppstickare.

De stora förlagen får varje år ta emot cirka femhundra lyrikmanus vardera, Modernista får ungefär hälften så många, liksom tidskriften Lyrikvännen. Det finns alltså ett mycket stort intresse från lyrikskribenter att få se sina alster i tryck med de etablerade förlagens namn på titelbladet. Hur ser då utgivningen på de tre större förlagen ut?

Om man ser till 2007 års utgivning av nya diktsamlingar så toppar Bonniers bland förlagen med tio samlingar, Wahlström & Widstrand kommer tvåa med sju samlingar, och Norstedts trea med fyra samlingar. På de tre största förlagen kom alltså tjugoen diktsamlingar ut under förra året. Då har vi räknat nya diktsamlingar (originallyrik), som inte varit tryckta tidigare, men däremot inte räknat klassiker, antologier, eller delupplagor (där till exempel ett finlandssvenskt förlag också ger ut boken).

Men sammantaget har de tre stora förlagen minskat sin utgivning av svensk originallyrik de senaste 15 åren. År 1994 utkom hela 32 nyproducerade diktböcker på de tre förlagen medan det år 1997 bara utkom 21. På Albert Bonniers har antalet poesititlar minskat från 20 år 1993 till tio år 2007. Norstedts har minskat sin utgivning från åtta titlar 1994 till fyra titlar 2007, medan Wahlström & Widstrand bryter mönstret genom att faktiskt ha ökat sin poesiutgivning på senare år, till att omfatta runt tio procent av den totala utgivningen enligt förläggaren Lotta Aquilonius. De små uppmärksammade ”poesiförlagen” som OEI och Modernista står inte för någon större utgivning, max tre dikttitlar per år under de år (2002-2007) som de varit aktiva. Ett annat mindre poesiförlag, Ellerströms, som tidigare givit ut svensk originallyrik har slutat helt med dett