Essäer och artiklar sökes till nummer 34

Skriv om din stora fascination för poesins värld i en artikel eller essä. Skicka den till lydia@popularpoesi.se innan den 4 augusti.