Förslag till valberedningen inför Populär Poesis årsstämma 2019.

Valberedningen har i uppdrag att inför årsmötet förbereda förslag på personer till förtroendeuppdrag i föreningen.
 
Eftersom styrelsen enligt stadgarna består av redaktionsmedlemmarna gäller detta endast ett begränsat antal rollerna som föreningens revisor och medlemmar i valberedningen.
 
En person som föreslås måste ha vidtalats och vara medlem i föreningen. Det är helt OK att föreslå sig själv. Det går bra att lämna ett eller flera förslag, men du behöver inte föreslå personer till alla poster.
 
Obs! Detta formulär är ingen omröstning, utan är bara ett smidigt sätt att berätta för valberedningen om möjliga kandidater.
 
Valberedningen består i år av Maria Marić, Calle Flognman och Tor-Björn Fjellner.
 
I samma formulär kan du också lämna in förslag om föreningens verksamhet. Om du gör det kommer de förslagen att vidarebefordras till styrelsen.
 
Förslag inkomna efter 2019-01-10 kommer ej att beaktas.
 

Årsstämman genomförs den 16 februari 2019 mellan 10:00 och 18:00. Om du är medlem får du ansöka om medlemskap här: Populär Poesis årsstämma 2019