Johanna Lindgren – PP:s Bildpoet 2020

December: ”Landskapet med den dubbla skuggan”