Johanna Lindgren – PP:s Bildpoet 2020

Mars: “Genom sprickorna i vårt ansikte”