Johanna Lindgren – PP:s Bildpoet 2020

Oktober: “Men även det som syns är vackert”