Johanna Lindgren – PP:s Bildpoet 2020

September: “Alla träd väntar fåglar”