Johanna Lindgren – PP:s Bildpoet 2020

Juni: “Anteckningar (intill ett nordligt innanhav)”