Fem år i poesins tjänst innehåller 181 sidor som inte finns att läsa någon annanstans Förord ”Vi är otroligt nog en poesitidskrift”  Alice och den obegripliga kärleken (Nr 21)  ”Evigt skimrar mitt armbandsur med tidens fångna insekt”: Om tid i Tranströmers Hemligheter på vägen (Nr 17)  Bollen var ju död, en meter (Nr 21)  Det öde landet?: Feminismens revidering av ödelandsmetaforen (Nr 18)  Jag förlorar mitt förstånd i Heidelberg: En vandring bland ruiner (Nr 19)  Generande danskhet för en humoristisk humanist: Perspektiv på Benny Andersens liv och dikt (Nr 14)  Att läsa och värdera poesi: Ett samtal utifrån Tomas Jakobssons Orden ur Sunnansjön och Anders Törnquists I väntan på nya erbjudanden (Nr 16)  We who were living are now dying: Violence and Death in poems and songs for children (Nr 17)  Terziner hos två svenska lyriker: Om Hjalmar Gullberg och Lotta Olssons tröstande versmått (Nr 17)  Kindertotenlieder: Att erfara det oupplevda (Nr 18)  Musiken ska inte jämföras med poesin: Om när Gunnar Ekelöf hörde Stravinskys Våroffer en vinter i Paris (Nr 18)  Att lära sig skratta: Carl Michael Bellman och förståelsen av gångna tiders humor (Nr 16)  Från proggmusik till bokpoesi: En självbiografisk historia (Nr 2)  ”To poesses her is, therefore, not to desire her”: Besatthet hos Nick Cave (Nr 19)  Undergång och kärlek: Det profetiska i Bob Dylans författarskap (Nr 19)  Den amerikanska drömmens spöke: Tom Joads inkarnationer och det förlovade landet (Nr 21)  ”Och tag farväl av det Alexandria du förlorar”: En lyrisk spegling hos Kavafis och Cohen (Nr 15)  Standing on the Crowd´s Shoulders: The Social Origin of Creativity (Nr 15)  ”Jag är livrädd för att börja jobba” (Nr 5)  Två bildspråk (Nr 12)  ”Vakna skogssjö, slå upp ditt ögonlock”: Ingivelser om Maria Wine och Arthur Lundkvist (Nr 9)  Slutord ”Bör inte en sådan rörelse förtjäna självdöd” (Nr 1) 

För fem år sedan publicerades den första webbsidan på www.popularpoesi.se. Det ser vi som starten på tidskriften Populär Poesi. Genom att ge ut en femårsantologi med några av de bästa texterna under de första fem åren uppmärksammar vi jubileet. Texterna …

Populär Poesi fyller fem den 20 augusti Läs mer »