Ny adress för recex

I och med att Populär Poesi bytt recensionsredaktörer har vi också en ny adress för recensionsexemplar. Vi tar gärna emot böcker för recension men kan inte lova att allt recenseras. Skicka boken till

Alice Hansen
Uppsalagatan 10
214 29 MALMÖ

Märk kuvertet eller paketet med “Recex Populär Poesi”.