Manus

Vi söker ständigt nya skribenter! Du får gärna skicka manus till oss, både dikter och andra typer av texter, som till exempel artiklar och essäer, så länge de handlar om poesi och är på det aktuella temat. Vilka teman vi har 2021 ser du nedan.

Var medveten om att vi inte är ett förlag och därför inte publicerar hela poesimanus – vi är en tidskrift som bara publicerar ett fåtal dikter i varje nummer. Eftersom vi får in ett stort antal texter ger vi oftast inte återkoppling på texter som vi inte publicerar. Under 2021 har vi också, till skillnad från tidigare år, ambitionen att enbart publicera dikter på det aktuella temat.

Populär Poesi nr 49: John Keats

“Here lies One “Whose Name was writ in Water”. Orden på den namnlösa gravstenen, på protestantiska kyrkogården i Rom, vittnar om en blygsam och tillbakadragen hållning. John Keats har – till skillnad från så många andra poeter – inte heller kommit att stå i vägen för sin poesi. Detta kan vara ett skäl till hans numera så starka ställning. Hans dikter verkar sällsamt direkta, som om naturen endast varsamt registrerats, utan att förvrängas genom någon av idéer uppblåst personlighet.

I årets andra nummer uppmärksammar vi att det är 200 år sedan John Keats dog, obemärkt, blott 25 år gammal. Vi välkomnar essäer, dikter och översättningar (av Keats dikter eller brev) som ansluter till temat.

Skicka dina texter senast 12 april i ett och samma mejl till tema(a)popularpoesi.se.

Övrigt

Essäer som inte är på något av årets teman skickas till: essaer (a) popularpoesi.se

För recensioner, stäm först av vilken bok du ska skriva om genom att mejla: kritik (a) popularpoesi.se

Recensionsexemplar skickas till Thomas Evertsson, Östgötagatan 50, 1201, 116 64 Stockholm.

Om du är osäker på var du ska skicka din text eller har frågor om tidskriften, kontakta någon av chefredaktörerna Ellie Wiman-Lindqvist på ellie (a) popularpoesi.se eller Kenneth Lindegren på kenneth (a) popularpoesi.se.