Manus

Vi söker ständigt nya skribenter! Du får gärna skicka manus till oss. Vi välkomnar olika typer av texter, som exempelvis essäer, reportage och intervjuer, så länge de handlar om poesi. Vilka teman vi har 2022 kommer löpande att meddelas här. Obs, dikter behöver inte anknyta till temat.

(Eftersom vi får in ett stort antal texter ger vi oftast inte återkoppling på de som vi inte publicerar.)

Dikter skickas till dikter (a) popularpoesi.se

Essäer som inte är på något av årets teman skickas till: essaer (a) popularpoesi.se

Tema: essäer, reportage och intervjuer på temat skickas till tema (a) popularpoesi.se

Tema Populär Poesi nr 52: Rymden.

Populär Poesi söker bidrag på temat rymden.

I essän ”Stjärnsången” från 1938 frågar Harry Martinson vad det innebär att dikta om rymden och stjärnorna givet den moderna vetenskapens utveckling. Frågan är lika relevant idag och kan dessutom ställas redan till 16- och 1700-talens poeter, den tid då föreställningen spreds om att jorden bara är en planet bland andra i ett universum som är ofattbart stort, ett universum där det är principiellt möjligt att resa mellan stjärnorna och där det kanske finns utomjordiskt liv.

Med ”rymden” menar vi alltså den moderna vetenskapliga förståelsen av världen bortanför jordens atmosfär. Vi är intresserade av hur poesin tar sig an planeter, stjärnor, kometer, svarta hål. Vi undrar vilken månens poetiska funktion är nu när den är en himlakropp som människan landat på. Och vad säger sf-genren, om exempelvis utomjordisk diktning eller om rymdresenärers och framtida marskoloniers poetiska praktiker och behov?

Skicka bidrag eller idéer till tema (a) popularpoesi.se senast 20 april.

Tema Populär Poesi nr 53: Kristina Lugn.

Tema Populär Poesi nr 54: Kyla.

Övrigt

Recensionsexemplar skickas till Thomas Evertsson, Östgötagatan 50, 1201, 116 64 Stockholm.

Om du är osäker på var du ska skicka din text eller har frågor om tidskriften, kontakta någon av chefredaktörerna Ellie Wiman-Lindqvist på ellie (a) popularpoesi.se eller Kenneth Lindegren på kenneth (a) popularpoesi.se.