Populär Poesi söker bidrag på temat Äckel

Till Populär Poesi nr 47 söker vi opublicerade artiklar, krönikor, essäer och dikter på temat Äckel.

“En liten pickup körde runt mellan djurens burar med råa köttstycken, strupe, råttor, möss i härvor. Äcklade
flockades vi runt vagnen.” (Eva Sjödin, Gränsland)

“Avföringen luktar rått kött.” (Ola Julén, Afrikas verkliga historia)

Äckel kan både stå för det som är frånstötande och det som är lockande – till och med samtidigt. I Eva Sjödins
prosalyrik liksom i Ola Juléns minimalistiska poesi är äcklet återkommande och aldrig särskilt långt borta
eftersom det hänger tätt samman med själva diktjagen.

Vad betyder äckel och vad kan det ha för roll i poesin? Hur har äckel tagit sig uttryck i poesin tidigare och hur ser
det ut idag? Är äcklet alltid motsatsen till det sköna eller hur förhåller de sig till varandra? Rått kött, avföring och
råttor kan tyckas uppenbara sinnebilder för äcklet, men vilka andra ting, företeelser eller symboler kan bära fram
äcklet i poesin? Och vad spelar det för roll?

Skicka dina texter senast 5 oktober i ett och samma mejl till tema(a)popularpoesi.se