Populär poesi söker texter till temat Religiös mystik

Populär poesi söker texter till temat Religiös mystik

Till Populär Poesi no 46 söker vi tidigare opublicerade artiklar, krönikor, essäer och dikter på temat RELIGIÖS MYSTIK.

Mystiken förenar religionerna, men återfinns också i profan lyrik. Tomas Tranströmer, Gunnar Ekelöf och Birgitta Trotzig var alla moderna mystiker vars estetik svarade mot en religiös klangbotten.

Var finns de moderna mystikerna idag? Vilken slags gudsupplevelse framträder i deras poesi – om där finns någon? På vilket sätt kommer vi närmare det gudomliga genom poesin?

Den inre världen är ett gigantiskt universum. Många mystiker försöker dock få upp våra ögon för den yttre, konkreta, världen – såsom den egentligen är höljd under konsumtion och kapitalistisk storskalighet.

Skicka dina texter i ett och samma mail till tema(at)popularpoesi.se senast 10e augusti.

 

Foto: Torbjörn Lindqvist