Populär Poesis årsberättelse 2016

Under 2016 har Populär Poesi givit ut fyra webbnummer och ett tryckt dubbelnummer. Ytterligare ett tryckt dubbelnummer ges ut i början av 2017. I stort har innehållet i tryck och webb varit olika. Under året har poster i redaktionen förändrats: Emil Zawadzki har blivit temaredaktör, Lydia Liljegren redaktör för artiklar och essäer och Nina Östman musiklyrikredaktör. Den sistnämnde lämnade redaktionen i slutet av året, liksom Francesca Linder som korrekturläsare. De har båda varit betydelsefulla för arbetet och vi önskar dem lycka till. Båda posterna kommer i början av 2017 att utlysas. I slutet av året strukturerades också diktavdelningen om på så sätt att Jimmie Svensson blir huvudredaktör för avdelningen och Lars Iselid fungerar som biredaktör.

Nummer 28 hade tema detektiv och lades upp på webben den 13 mars. Här skriver vi bland annat om Roberto Bolaños Antwerp och lyriken i Oidipus. Sofia Roberg skriver essä om Ekopoesi och Inger Christensen. Helena Granström, Malte Persson, Maria Küchen publicerar dikter. Inom musiklyriken ägnar vi oss åt dödsgestalten i Pulps texter och Ann och Samuel Charters liv och verk. I kritikavdelningen blir Magnus William-Olsson, Maria Küchen och Oscar Nilsson Tornborg och många många fler lästa.

Nummer 29 hade tema teknologi och lades upp på webben den 10 juli. Under temat översattes ett par av John Ashberys “Fragment” och vi berättade om den poesi som skapades i skyttegravarna under första världskriget. Essäavdelningen innehöll en essä av Elis Burrau: Artighet är sexigt. Men också en essä om nobelpristagaren Seamus Heaney. I musiklyrikavdelningen tog vi oss en titt på självmordsblack metal. Mona Mörtlund, Petra Ölmstad, Sofia Stenström och Octavian Soviany förgyllde diktavdelningen. I kritikavdelningen finns läsningar av bland andra Ann Jäderlund, Heidi von Wright, Freke Räihä och Johan Jönson.

Tryckta nummer 28-29 skickades försenat ut till medlemmarna första veckan i juli.

Nummer 30 med tema Lust lades upp den 18 september. Under temat skriver Carl-Michael Edenborg “Obskyra dikter”, kommande diktredaktörern Jimmie Svensson bidrar med “Perverser” och Siddhartha Sebastian Larsson skriver “Strippklubb”. Som ett anknytande intermedialt experiment behandlas Imams låt “Varma gator” av två konstnärer och Nina Östman. UKON och Leif Holmstrand förgyller diktavdelningen med flera andra. Sara Tuss Efrik står för numrets essä. I kritikavdelningen avhandlas bland andra Birgitta Lillpers, Christer Boberg och Catharina Gripenberg.

Nummer 31  med tema Ögat lades upp den 8 januari 2017 på grund av förseningar med det tryckta dubbelnumret. Här skriver till exempel Erik Hultin om ögats filosofiska funktioner. Musiklyriskt rör vi oss mellan Bob Dylan som nyss fått nobelpriset och Leonard Cohen som avlider i början av november. Eva Ribich och nyöversättningar av Pier Paolo Pasolini förhöjer diktavdelningen. Pär Thörn skriver om Åke Hodell och hans ljudverk Igevär. Kritiken riktar sig mot Reaza Rezvani, Gunnar Strandberg och Lasse Söderberg bland andra.

Dubbelnumret 30-31 når medlemmarna först den 27 januari till följd av förseningar.

Evenemang

2016 har Populär Poesi deltagit i eller arrangerat följande evenemang.

 

Tranås at the fringe anordnades mellan den 27 augusti och 3 september. Här kan ni läsa redovisningen och se bilder från de evenemang vid medverkade vid: Tranås at the fringe 2016.

Coracle Europe Literary Residency 2016 anordnades mellan den 19 augusti och 11 september. I år deltog fyra författare: Sine Ergün från Turkiet, Jonas Svensson från Sverige, Chris Ozzard från Wales och Paul Creane från Irland. Curator var Dominic Williams från Wales.

Ordet i Centrum har genomförts sista onsdagen i nio månader. Sammantaget har evenemanget, som samarrangeras med Matmekka och Henry Bronett i Etnografiska museet i Stockholm, haft 39 framträdande artister under året.

Krispiga kaskader har inte genomförts 2016 men kommer att återuppstå under våren 2017.

Pilsnerpoesi har anordnats en handfull gånger på Ban Thai i Tranås.

Världspoesidagen den 21 mars samlade vi alla dikter som skrevs på vår facebook-sida, här är resultatet: Dikter under världspoesidagen 2016.

Mässor

Populär Poesi medverkade på tre mässor under året: Stockholms stadsbiblioteks poesimässa, Mikroförlagsmässan i Tranås bibliotek och Små Lit i Jönköping.