Simon Pettersson
Illustration:Åsa Palmborg.

SIMON O. PETTERSSON

 

 

Jag heter Simon O. Pettersson, och är fil. kand. i tyska. Jag har breda humanistiska intressen, men en särskild kärlek till poesin. Jag tror på poesins möjligheter att finna nya vägar till språket och till tanken. Poesin är för mig ett stålbad, där prosans vidlyftiga utanpåverk lyfts bort, och det som återstår är rent språk, ren tanke.

 

 

Barnatro

 

Som spetsfundigast var man

i teologin när man inte visste

betydelsen av ett ord som

spetsfundighet

När man drack direkt ur källan

utan att bry sig om att den kunde

vara förgiftad; när man vågade

tänka varje tanke till slut, och

alltid genast påbörjade en ny

 

 

 

 

Gnostiskt samkväm

 

Prästen dansade på bordet

Var glad och predikade ordet

När vi trodde att energin tröt

En talande tystnad samtalet bröt

Det var dags för apokryfer från Nag Hammadi

 

Det var hisnande visioner

Demiurger, exstaser och eoner

Vi skulle frälsa oss själva inifrån

Kroppen var blott ett kortvarigt lån

I den gudomliga gnistan bestod vi

 

När den gnostiska kosmologin

Dissekerats till vodka och grenadin

Ja, varenda liten millimeter,

Av allt vad Valentinus och Simon Magus heter

Bestod blott ett ord – i form av ett väldigt skri:

Ti-obe!

 

Fotnot:Ti-obe är transkriberad koptiska och betyder ”jag är törstig” – en av Jesus sju yttranden på korset

 

 

 

 

Uppvaknandets mystik

 

Det är i broarna,

i övergångarna

man verkligen lever

ett tillstånd av stillhet

är passivt, overkligt,

undandrar sig

varje förståelse

ett bakgrundsbrus

och ett bortomvarande

I uppvaknandet finns

dynamiken, det levande

i det stora religiösa

uppvaknandets

svindlande insikter,

men också i väckarklockans

uppfordrande ringningar

 

Simon O. Pettersson. Foto: Privat

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER