Edith Södergran: Jag är ett svärd
Edith Södergran

EDITH SÖDERGRAN - JAG ÄR ETT SVÄRD

ellerströms, 2013, 119 sidor

 

Av Rolf Zandén

Ellerströms förlag har nyligen kommit ut med boken Jag är ett svärd som är en samling med Edit Södergrans okända dikter, diktöversättningar från ryska och franska, samt artiklar. Även några minnen finns med skrivna av hennes mor Helena Södergran. Edit Södergran debuterade 1916. Hennes inflytande på dagens lyrik är stort och hon är en av huvudpersonerna i den moderna svenska lyriken. Hon var en stor tänkare, en engagerad debattör och flitig brevskrivare. Större delen av sitt liv led hon av tuberkulos, en sjukdom som orsakade hennes död 1923 vid 31 års ålder.

 

I Södergrans okända dikter från 1909 – 1922 finns en stämning av saknad och längtan. Det finns ett djup i hennes texter med något drömmande över sig och en undran över vad hon undrar genom sitt skrivande. Hennes dikter bär på en enkelhet som ger harmoni och vila. I Edith Södergrans okända dikter har jaget en framträdande roll och en beskrivning av hennes känslor finns ofta med, till exempel i ”Jag kan ej fånga värmen ur din röst…”:

 

Jag kan ej fånga värmen ur din röst,

de ljuva orden fastna i mitt öra,

jag har ett tomt ställe i mitt bröst -

vad kan jag göra?

Se jag är blek och lögnen gör mig trött,

det gör mig ont att tala, se och höra,

i blomsterlunden doftar sommaren sött,

jag är ett träd, som stormen vill förgöra…

 

Naturen är ett vanligt motiv i Södergrans texter, och från naturen är också en stor del av symbolerna hämtadr. Kärleken är något som hon återkommer till och där kommer motståndet och sorgen in. Det är avståndet genom tiden hon tar upp, årstider, liv och död, sträckor där längtan finns. Det finns en klarhet i hennes beskrivningar, en klarhet som utstrålar harmoni och ger ett intryck av lugn. Längtan är något läsaren ofta möter i Södergrans texter ”Din längtan är ett hav” är ett bra exempel:

 

Din längta är ett hav över vilket du kan styra,

där längtan är en mark över vilken du kan gå,

varför skall du då fastsmidd och hjälplös stå,

och stirra ut i det blå?

Det kommer en morgon som har en rödare rand

än alla de andra,

det kommer en vind som räcker dig sin hand:

ut och vandra.

 

Det är en enkel och levande text med tankegångar som talar direkt till läsaren. I hennes dikter finns en sorg och saknad där även stoltheten och glädjen har en plats. Hennes dikter är verklighetssinnade med känslan av en klarhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edith Södergrans Jag är ett svärd

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER