Johannes Heldén: System & Ljus
Johannes Heldén. Foto: Sara Mac Key

JOHANNES HELDÉN - LJUS & SYSTEM

Albert Bonniers & Irrlicht förlag, 2013

 

Av Peter Nyberg

Under hela 2000-talet har Johannes Heldén varit nästan osannolikt produktiv inom konst, musik och poesi.

 

Diktböckerna har omväxlande kommit ut på Bonniers och på mindre förlag, som Irrlicht. Gemensamt för all poesi från Heldén är att den anknyter till Sience Fiction, men också till en generell miljöproblematik. Den framtida undergång eller ensamhet som ofta beskrivs tycks ha föregåtts av utplåning. Kvar finns endast den ensamma människan i sin naturliga miljö, ibland med en SF-teknik att tillgå. Kännetecknande är också en rik allusionsapparat till SF-kultur och skräckkultur, som här från System.

 

25-50 m

ÅLDER okänd

KÄNNETECKEN mycket motståndskraftig

växer utmed motorvägar i semiskymning ibland

parasitisk GENEALOGI

enda överlevaren oförändrad

de ser underliga ut som fångade i en malström

de kanske reflekterar en plats på marken jorden det är här

resurser off the grid

 

Både Ljus och System är påkostade utgåvor. Ljus har stora svart pärmar. På framsidan står en bil med lyktorna på och i skenet från lyktorna ser vi ett träd. Ovanför silas molnljuset fram och vi förstår att det är natt. Illustrationen är välgjord och synkroniserar med poesin – naturen och tekniken visas men poesin kräver en medskapare som skingrar tomheten mellan delarna. Bilens utsatthet i mörkret är givetvis densamma som människans i Heldéns dikt.

 

Poesin är söndersliten, rent språkligt. Även om grammatiken till största delen är intakt har poeten särat på satserna för att skapa läsrytm. Greppet är inte ovanligt i nutida poesi och ofta blir resultatet översvårt, men Heldén är läsartillvänd. Vad vi förväntas bidra med är att fylla ut vad som inte står genom de ledtrådar som ges i texten. På det sättet skapas en anspänning, ett fokus.

 

Det var i det här rummet jag spelade in pianot för flera år sedan

med dörren öppen ut mot natten sommar

 

syrsorna därute de är lyssnare

 

Spänningsmomenten i både Ljus och System bygger på att människan är utelämnad, övervakad. Karaktärerna lyssnar efter steg bakom sig, föreställer sig att syrsorna är lyssnare, fåglarna närmar sig. Heldén är skicklig på att skapa den förtätade stämningen. Även som läsare känner jag hur något närmar sig, får syn på en fågel som stirrar in genom fönstret misstänkt länge eller hur tekniken har ett grepp om mig istället för tvärtom. Efter läsningen fungerar det som i en strof i Ljus:

 

Vissa ord bleknar och försvinner in

i ljuset eller skuggan andra dröjer sig kvar

oombedda

 

Johannes Heldéns Ljus

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER