Katarina Frostenson: Tre vägar
Katarina Frostenson. Foto: Nicklas Thegerström

KATARINA FROSTENSON - TRE VÄGAR

Wahlström & Widstrand, 2013, 165 sidor

 

Av Carola Mikaelsson

Katarina Frostensons nya diktbok Tre vägar består av tre delar vars lekfullhet i bildspråk, språkljud och allusioner föranleder Carola Mikaelsson att tro att hon kommer att återvända till boken.

 

Det är lätt att följa med längs de vägar Katarina Frostenssons författarskap tar. Litteratur syns och finns tillgänglig i verkligheten men den skapar också en egen värld innanför pärmarna. För diktsamlingen Tre vägar träder jag in i en värld som skapar sig medan jag läser, den bygger upp sig själv längs resans gång, ungefär som att skrivprocessen följer samma riktning som läsningen. Det här är en diktsamling som jag läser från första till sista sidan. Med det menas inte att jag läser den i ett svep, och inte heller att Tre vägar inte inbjuder till nedslag här och där, till mer spridd läsning. Här är så gott om referenser och blinkningar att jag tänker att det går att återkomma flera gånger om för att fördjupa sig eller låta läsningen ta en annan väg. Här finns historier och historia, och vilken sida som än slås upp serveras läsaren ordlekar, intertextualitet och bilder.

 

Ordlekarna tar mig i handen och tillsammans gör vi hoppsasteg över raderna. Jag skrattar och jag smakar, jag nickar med i rytmerna och provar ibland att kasta om, att ändra ord, att se varför ett visst ord är valt framför ett annat. Ofta leder upprepningar och vidareutvecklingar till liknelser och bilder, som på sidan 153: ”På hans tröja var en röd mun uppsliten till en kyss, som ett sår.”

 

Såsom titeln förtäljer innehåller diktsamlingen tre delar. ”Svartmålningen” är den första delen, och den drivs av parallella underliggande berättelser som alla springer ur den svartmålade skylten i skogsbrynet, där det enda som syns av den ursprungliga dikten som stod där är:

 

var grå, modern

en sådan sak

som var

 

Det är dels en vuxens besök i barndomens Hägersten, med minnen och frågor som väcks till liv, dels en konstnärs samtal och funderingar kring konst och konstutövning, dels en poetik som känns angelägen, aktuell och intressant:

 

Vad ska man göra med papperen –

 

Vad ska man göra med lapparna, bladen, spiralblocken och de svarta böckerna med vaxade omslag (s. 51).

 

I ”Strandränderna” är poesin mer intensiv. Här ger den sig till känna även i uppställningen, som på s. 84:

 

livsgnista iver

 

rivalitet

 

förtvivlan hat

förstörelseglöd

 

tröst ömhet glömska – varför älska det

gamla

bevara och spara låt flyga och fara!

Som sand med vind till ett annat land

 

s k i n g r a

 

Den tredje delen heter ”Konstvandringen” och behandlar gränser och överträdelser av olika slag. Här inryms en rejäl dos humor. På sidan 156 kommer berättaren till och med på den roade läsaren:

 

[…] Jag läser Guilt

and Pleasures sexordshistorier gång på gång, de är inte särskilt

bra men idén var god.

God said Go, Stop He forgot.

Nu ler du! Den dög.

 

Tre vägar innehåller mycket, och jag tror att varje läsare skapar sin egen förståelse för diktsamlingens olika delar. I mitt exemplar är många ord, rim och rader understrukna, ibland hela sjok: stycken eller strofer. Jag ser många skäl att återkomma till Frostenssons Tre vägar.

 

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER