Magnus Ringgren: Alfågel, ejder och knipa
Magnus Ringgren. Foto: Lotte Sederholm

MAGNUS RINGGREN - ALFÅGEL EJDER OCH KNIPA: EN LÄSNING AV LENNART SJÖGRENS FÅGELJÄGARNA

Bokförlaget Edda, 2013, 101 sidor

 

Av Bo Bjelvehammar

Det är märkligt med vissa upptäckter, för en kort tid sedan hittade jag en trycksak från 2005 på sex sidor om Lennart Sjögren som bildkonstnär.

 

Omslagsbilden var en ejderflock och texten var skriven av Peter Hultsberg, som 2008 skrev en avhandling om Lennart Sjögrens poesi, Därför berör oss fåglarnas liv. Magnus Ringgren använder sig inte avhandlingen i sin studie, varför vet jag inte, det säger han ingenting om.

 

På baksidan av foldern finns dessa sagolika rader av Lennart Sjögren ur samlingen Havet från 1974:

 

Och björklövet som blev funnet

långt ute till havs

där det vilade

i sin egen grönskande båt.

 

Lennart Sjögren lever på norra Öland, han har gjort det under långa tider. Jorden har gett honom orden och havet har spätt på allt. Fåglar och natur är ett viktigt inslag i Sjögrens poesi, han nöjer sig inte med naturlyrik, han driver sina ord mot existensens stup, mot frågor om tillblivelse och mognad, mot liv och död. Kråkor har han skrivit om, om andra fåglar både till lands och sjöss, ingen så vacker som alfågeln och ingen fågel ger våren en sådan säregen stämning som den.

 

Utgångspunkten är Lennart Sjögrens diktsvit från 1997, Fågeljägarna. Den bygger på en händelse, som han har hört berättas som barn, hur tre män under fågeljakt under vårvintern blev ouppmärksamma och övermodiga och gick genom isen utanför den öländska kusten och drunknade. Magnus Ringgren spårar berättelsens rötter och väver in en kulturhistorisk kontext. Som så ofta hos Lennart Sjögren har dikten ett enkelt och begripligt ramverk, men just här låter han myt och klang fara iväg med läsaren. Det är svårt att veta vad som är möjligt att se och att höra. Ett annat vanligt inslag i Sjögrens poesi, som ofta återkommer, är döden, det handlar om dem som snart ska dö, om dem som är döda och om dem som får leva kvar en stund, i väntan och sorg.

 

Vattnet och döden, har gett fågeljägarna en röst;

 

Och vi som talar här

vi talar inte med vår vanda tunga

och det är inte heller fiskens

vattnet gav oss åt en annan röst.

 

I havet, i isen, i fågelvärlden och i jordens fåror finner Lennart Sjögren sin politiska väv, dessutom anknyter han till ett folkligt berättande. Magnus Ringgren blottlägger på ett förtjänstfullt och övertygande sätt många berättartrådar, han för sin undersökning ända till antika föreställningar om döden och avslutar med en skröna om ålarna på isen, där även Johan Theorin har lämnat ett intressant uppslag.

 

Nu tror jag inte Lennart Sjögren är en vän av akademiska avhandlingar, inte heller lärda analyser, han trivs nog bäst med att lyssna på gammelkråkan i talldungen, höra på den första vipan och se när vinterstormen plågar alla. Och med att sätta spaden i jorden!

 

Johannes Heldéns Ljus

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER