Tomas Tranströmer: Haikudikter
Tomas Tranströmer: Foto: Lutfi Ozkok / Bonniers förlagsarkiv

TOMAS TRANSTRÖMER - HAIKUDIKTER

Bokförlaget Tranan, 2013, 135 sidor

 

Av Peter Nyberg

Bokförlaget Tranan ger ut ett urval av Tomas Tranströmers haikudikter på svenska, engelska och kinesiska. Dessutom finns tre opublicerade verk av poeten.

 

Tomas Tranströmer är den enda svenska haikupoet som på allvar slagit igenom i Japan, haikuns hemland, där han med sitt överraskande bildspråk anses vara en förnyare av den klassiska haikun. När Bokförlaget Tranan ger ut ett urval av Tranströmers haikudiktning finns också tre opublicerade haikudikter med, något som gör mig orimligt uppspelt, trots allt rör det sig bara om nio korta rader poesi. Översättare från svenska till kinesiska har Göran Malmqvist varit och till engelska har haikudikterna översatts av Robin Fulton.

 

Om de kinesiska översättningarna har jag inget att säga, mer än att tecknen är vackra och har fått högersidan på uppslaget. Ju längre jag läser, desto mer framstår de för mig som illustrationer snarare än text. De engelska transformationerna är oftast ordagranna, men någon gång sker märkligheter, som att Fulton översätter ”Han skriver, skriver...” med ”He writes, writes, and writes...”. Varför det extra ”writes”?

 

Av de nya haikudikterna är de två första i avsaknad av det överraskande bildspråket som är Tranströmers signum medan den tredje får mig att dra efter andan:

 

Förklingande steg

har sjunkit ner i golvet

som löv i en damm.

 

Den i tre led utförda bilden visar Tranströmers bildspråk när det är som mest njutbart. Sammanställningen av de haikudikter som tidigare publicerats i diktböckerna Fängelsehaiku, Sorgegondolen och Den stora gåtan förstärker intrycket av att Tranströmers bildspråk fungerar utöver det ordinära. En favorit:

 

Pojken dricker mjölk

och somnar trygg i sin cell,

en moder av sten.

 

Avslutningsvis berättar Göran Malmqvist en intressant anekdot i sitt efterord, angående Tranströmers afasi, ett tillstånd i vilket det enligt medicinsk expertis är omöjligt att skriva haiku, vilket torde innebära att haikudikterna i Sorgegondolen och Den stora gåtan tagits från tidigare färdigställda dikter. Nobelpristagaren har liksom sin översättare drabbats av tinnitus, något som Tranströmer klagat över vid ett möte.

 

”Efter hemkomsten från vårt sammanträffande sände jag Tomas följande haiku:

 

Vad klagar du för?

Tinnitus låter exakt

som syrsornas spel

 

Med vändande post mottog jag Tomas svar:

 

Syrsorna tiger

endast tystnaden kraxar

i mina öron.”

 

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER