Yahya Hassan: Yahya Hassan
Magnus Ringgren. Foto: Lotte Sederholm

YAHYA HASSAN - YAHYA HASSAN

Gyldendal, 2013, 170 sidor

 

Av Carola Mikaelsson

Det är en mycket kraftfull debut Yahya Hassan gör. Versalerna som fyller sidorna ger ett intryck av att innehållet har smattrats fram, i ilska, i sorg, i ensamhet. Läsaren inbjuds att ta del av de hårda, våldsamma, kränkande, hotande och farliga situationer som Hassan målar upp.

 

Ett scenario efter ett annat skrivs fram, och när bilden är skapad tar dikten slut – berättaren ger sig inte i kast med att tolka eller redogöra för känslor. Fastän dikterna knipsas av just som innehållet nått sitt crescendo saknas inte emotioner eller eftertankar: finessen är att de tar plats i läsaren istället för i dikten. Det skapar en gripande närhet, det drabbar, och i det blir det tydligt att det är ett grepp, en teknik – Yahya Hassan berättar rakt och ärligt, utan att skriva sina läsare på näsan.

 

Berättaren Yahya Hassan är allt samtidigt: offer, förövare, utsatt, häktad, omhändertagen, lämnad … han är en människa. Jag gråter och skrattar när jag läser, men framförallt är diktsamlingen intressant eftersom jag kastas mellan sympatier och moralfrågor. Här är ”Morgen”, sidan 49:

 

EN UGE VAR GÅET

DA PÆDAGOGERNE FRA SVERIGE DUKKEDE OP

MED MENINGSLØSHEDEN I ØJENLÅGENE

OG HULLER I UNDERBUKSERNE

BLEV JEG SLÆBT NED AD STENTRAPPEN

OG TILBAGE I LAND ROVEREN

MENS MOR OG SØSKENDE SKREG FRA EN AFSATS

 

De brutna respektive obrutna raderna följer efter varandra utan skiljetecken, blankrader eller strofindelningar. Tillsammans med att språknivån ibland byts från en rad till en annan ger det en unik läsrytm, det blir som ett kliv över till en annan scen, en annan bild. Som i ”Fladfisk” på sidan 24:

 

JEG HUSKER VORES FISKETURE

MEN HVAD FISKEDE VI EFTER

JEG TURDE ALDRIG SPØRGE OM NOGET

ELLER SIGE MIN MENING NÅR VI KØBTE TØJ ELLER SKO

TURDE IKKE TÆNDE FJERNSYNET HVIS DU SOV

TURDE IKKE TAGE DIN HÅND

TURDE KUN NIKKE MED HOVEDET NÅR DU SAGDE

DIN MOR ER EN LUDER

OG MOR ER FLYGTET GÅR RUNDT I GADEN OG FRYSER

MENS VI SPISER FANGSTEN I SKRÆDDERSTILLING

OG DU SIGER DU VILLE ØNSKE

AT VI ALDRIG VAR BLEVET FØDT

 

På ett rakt och ohöljt sätt visar berättaren upp sin värld och vardag, låter läsaren följa med in i ghetton, in i trappuppgångarna och lägenheterna som bebos av hans pappa, hans mamma, en onkel, farmor och farfar, en faster, en annan faster och ytterligare en, en kusin, en till …

 

En skiftning i diktsamlingen är att det från början ofta är sceniska nedslag: händelser målas upp, vi möter specifika personer och ser dem agera, hör dem, medan det mot slutet kommer in fler dikter som sammanfattar tankar, som spinner vidare, filosoferar och funderar. Nedan är från sidan 103.

 

FAR MIN UFØDTE SØN

 

JEG SPILDER TYVE LITER MØRKE

OG EN BARNDOM OP AD VÆGGEN

EN STENALDERHÅND EN PAPERBACK-KORAN

MÅSKE VILLE JEG HAVE ELSKET DIG

HVIS JEG VAR DIN FAR OG IKKE DIN SØN

 

Dikterna är berättande men det finns också poetiska stilgrepp, där upprepning är det mest frekventa. Rösten, berättaren, och dennas värld byggs upp. Läsaren lär känna någon och något, och kan också vara med i den utveckling som berättaren gör – att gå från ett läge till ett annat, att gå vidare. Det för med sig en känsla av att utvecklingen skett parallellt med skrivandet, och jag tänker mig urvalet som tämligen kronologiskt. Utvecklingen ser jag som en del av verket – det är resan, berättaren Yahya Hassans liv som liksom sveps fram. Men jag tänker också att utvecklingen kommer att fortsätta. Att poeten Yahya Hassans språkintresse fortsätter, att experimentlustan underhålls på Författarskolan i Köpenhamn, att handledningen förfinar och breddar repertoaren. Jag tror vi är många som vill se mer av Yahya Hassan. Jag vill det verkligen.

 

Johannes Heldéns Ljus

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER