9 poeter: I flådda sinnens värld

TEXTARKIV

9 POETER - I FLÅDDA SINNENS VÄRLD

Miders & Tenorio förlag, 2010, 138 sidor

Antologin i flådda sinnens värld består av dikter från Katarina Eldsjö, Daniela Bjernbrandt, Joakim Rickardsson, Rossana Espinosa, Peter Sällström, Alicja Lappalainen, Mats Bjernhede, Joar Jonasson och David Medrie. Titeln i flådda sinnens värld är hämtad ur Daniela Bjernbrandts dikt "Mosaik" som återfinns på sidan 30 i diktsamlingen. I flera av dikterna gestaltas en trasighet, ett utanförskap eller ett missnöje, men att flådda sinnen skulle vara ett tema är inte helt klart. Här finns politiska ståndpunkter, exempelvis hos Rossana Espinosa, som här, ur en strof i "Gå i land", på sidan 55:

 

Som när kolonisatörerna beodrade [sic!] marken

Att ligga still; för att sedan plundra den

På allt guld, allt liv, allt grönt

Många gånger om

 

Espinosa arbetar med flera olika uttryck och former. Dikten "Stambyte" löper över sidorna 62-64 och är uppställd i strofer om tre verser, där varje vers innehåller två eller tre ord. Den osar energi och rentav kräver att få skanderas eller närmast utropas:

 

Immigrera Ödeslott

Annullera vithetsbrott

Stryp barntillskott

 

och brottet kommer lite längre ner på samma sida:

 

Tangera trams fabrikat

Utmana ödet

Frökna till dig,

 

Direktören!

 

Många av bidragen innehåller särskrivningar och flera av poeterna skriver på ett ungt sätt, men Joar Jonassons diktning tar det till en högre nivå, som i "TV" på sidan 115:

 

kanske, men, jag tror på den där rapportens kärring, hon i

ngt stort vinrött skynke, elisabeth något heter hon, en

nyhetskärring skall det visst vara..

 

jaha dans och news..är det så det skall vara nu på TV ??

 

Här finns också mänskliga relationer och eftertänksamhet, som i Katarina Eldsjös "Bara en stund" på sidan 6:

 

Eller den tid det tar att släppa alla vapnen

alla tillika den fäktande garden.

 

Joakim Rickardsson har med 16 dikter av prosalyrisk karaktär. Jag hittar flera verser och strofer som jag stryker under, ibland gör ett hjärta bredvid. Ett sådant ställe är första strofen i tiden är lång som finns på sidan 35:

 

Jag har vandrat länge nu.

På det sätt jag för undan grangrenarna

kan jag tro att det är något jag söker.

Att något liksom är på andra sidan, som om varje

kroppsrörelse är en rit, en avläggning, av mig själv.

 

Även Alicja Lappalainen bjuder på fina bilder och berättelser. Här är första strofen ur "Brevet":

 

Min kära dotter,

efter alla dessa år svarar jag på dina oskrivna brev.

Vi mår bra trots den hårda polska vintern.

I brist på mat och ved på gården,

odlar vi astrar, geranium och samlar

på försvunna sommarskatter.

Din far tog hand om en skällande tupp,

som ingen ville ha

och jag om en hund som galer.

Alltså, min kära dotter,

vi försöker leva i dig efter döden som vanligt.

(sidan 93)

 

Det finns guldkorn som glimmar till här och där, men överlag känns boken spretig och obalanserad. Några dikter slår an en känsla, en ton, men i flådda sinnens värld lämnar mig tyvärr inte med mer än så: läsningen slutar i och med den sista sidan.

 

i flådda sinnens värld

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER