Anja Utler: Utövat, en kurskorrigering

TEXTARKIV

ANJA UTLER - UTÖVAT: EN KURSKORRIGERING

Rámus, 102 sidor

För att läsa Anja Utlers prosa krävs det att man tar tid på sig för att tänka det är inga texter för lata tankar. Hennes texter ställer stora krav på läsarens tankeverksamhet. utövat. En kurskorrigering är Anja Utlers första prosabok. 2008 utkom hon med diktsamlingen Låga på svenska. Översättningen för den nyutkomna prosan står Linda Östergaard för och utgivningen bokförlaget Rámus.

 

Man vill kalla det mera för lyrik, prosadikter, än för prosa. Av texten blir man frustrerad som prosaläsare så jag rekommenderar: glöm prosa och tänk mer på lyrik då du läser Anja Utlers text. Det är en tät text men med en aktivitet som är stor och där det aldrig är något som står still aldrig något tomrum. Då man väl har kommit in i texten och har fantasin med sig men lämnar tiden då upplever man texten intressant och engagerande. Den har något att ge. I marginalen dyker det emellanåt upp små stycken som avbryter och stör läsningen och man undrar var de skall komma in.

 

Det är en jag-centrerad text där personen i texten är tidsmedveten och tiden kommer igen i olika former

den växlar i årstider, tider på dygnet, mörker och ljus. Man får en känsla av att personen är en kvinna som emellanåt lever i en förvirrad dröm.

 

Ofta redovisas oavslutade meningar med fragment av minnesbilder och rörelser. Man får en känsla av oro för tiden, en rädsla och osäkerhet men även en nyfikenhet där hos personen, bland alla beskrivningar av tiden och miljön.

 

Bilkörningen i ett stycke verkar något förvirrad, möjligen rör det sig om en nybörjare:

Efter ett par gångers förvirring och huvuden i full panik

har jag också förstått att bilens hastighet inte är den rätta.

Man tar ett beslut, det vill säga, man kryper ur världens

skal och står där

 

Det räcker med att man letar upp och läser bara något enskilt stycke i boken för att få ut mycket av läsningen. Men det gäller som sagt att ta det lugnt för att tänka och ta tid på sig. Det är knappast någon lättläst text som Anja Utler bjuder på, men ändå har den en del att ge för den som tar sig tid med läsningen.

 

Rolf Zandén

rolf@popularpoesi.se

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER