Ann Hallström: bror mor dotter reklviem

TEXTARKIV

ANN HALLSTRÖM - BROR MOR DOTTER REKVIEM

Wahlström & Widstrand, 117 sidor

Ann Hallström gav ut ett par diktsamlingar i början av 2000-talet och gjorde sedan ett uppehåll till 2010 års Saknaden, vari hon låtit sig inspireras av ett år i Sri Lanka. I Frankrike har poeten bott några år och hon översätter engelsk och fransk litteratur. Nu utbildar hon sig på Konsthögskolan och har kommit ut med decenniets andra bok bror mor dotter rekviem. Det globala kan i någon mån sägas vara kvarhållet från den föregående boken, liksom den egensinniga stilen. Men den här gången handlar dikten uteslutande om våld.

 

blått neonljus

avskurna bröstvårtor

bålen uppfläkt

upptryckta knäskålar armbågar

urgröpta organ

hjärnsubstans

ingen kommer att sakna dig

bensinångor

ditt kremerade huvud

i ugnen

 

Stycket är kännetecknande för Ann Hallströms sätt att skriva. Tingen staplas upp, även om de inte genomgående är lika brutala, och bryts av enstaka meningar som tycks komma från olika röster. Tekniken är mycket effektiv och skapar ett driv i texten. De konkreta substantiven gör dikten visuell, ändå är det svårt att vara helt säker på vilken miljö texten avspeglar. En stor del av texten tycks befinna sig i ett regelrätt helvete där människor plågas, men det är osäkert av vilka. Innehållet blir således rått. Här våldtas, lemlästas och sönderslås i strof efter strof. Oftast är våldet riktat mot människor som tvingas ta emot det, människor som inte har någon motkraft. I min läsning är många av våldsoffren kvinnor och könet blir en form av bestraffningsmekanism. När människorna utsätts för sexuellt våld sker den slutgiltiga avhumaniseringen.

 

Vissa av dikterna är riktade till ett du som tycks föränderligt och rösterna är uttalade av ett oftast dolt jag, vilket, som i stycket ovan, är kallt registrerande. Det är också en följd av tekniken, att kallt registrera besinningslöst våld gör att det oftast frånvarande jaget måste uppfattas som oerhört avtrubbat.

 

minns hur du såg med förakt på min mors händer

de spruckna naglarna färgerna syran

äter sig ned i hudens fåror, biter sig kvar

 

Parallellt med det kallt registrerande finns en drömlikhet inbyggd i dikten. Allt förändras hela tiden, inget är konstant, inte heller dikternas former på sidan. Möjligen kan man se det som förutsättningen för att göra den annars ganska monotona helvetesskildringen varierande och läsbar.

 

Vissa poeter förstår man inte alls, andra tycks genast gripa tag och rycka in en i texten. Till viss del handlar det om smak men också om poetisk skicklighet. Ann Hallströms helvetiska text sliter in läsaren i fiktionen till följd av en briljant teknik. Läsaren ser de mardrömslika händelserna inifrån jaget och vad skulle kunna vara värre än att själv uppleva mardrömmen?

 

bara tomrum

inte tänka mera

inga tankar

 

du lever

det är en gåva plåga

liv är liv

 

Peter Nyberg

peter@popularpoesi.se

 

 

Ann Hallströms bror mor dotter rekviem

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER