Annie Lundh: Skalade ord

TEXTARKIV

ANNIE LUNDH - SKALADE ORD

Eget förlag, 61 sidor

Även det lilla kan säga mycket. Det intrycket får man då man läser Annie Lundhs diktsamling Skalade ord. Det är en diktsamling med oräknade sidor där de flesta dikterna innehåller endast sex ord. Boken avslutas med några sidor med lite längre dikter men de säger inte mer än dikterna med färre ord. Då man läser Annie Lundhs dikter förstår man varför boken fått titeln Skalade ord dikterna är verkligen skalade från de onödiga orden.

 

I och med att det är så få ord i dikterna är varje ord av stor betydelse för handlingen. Det är en rytmisk, öppen och intensiv text som är lättläst och lätt att förstå. Känslorna och kärleken är något väsentligt i Annie Lundhs dikter och här kommer även något som hör kärleken till nämligen närheten, saknaden och längtan. Med några få ord jämför hon saknaden med en urvriden disktrasa:

 

Ett smärtsamt uppbrott

mitt hjärta

urvriden disktrasa

efter dig

Texter med så få ord engagerar läsaren mer, de väcker tankar och fantasi och det fordras mer koncentration i läsningen. Det är ord som är väl valda. Någon tvekan finns inte, orden känns stadiga, ingen osäkerhet. Ofta har diktens titel en stor betydelse för innehållet.

 

Tiden känns kort då man läser hennes dikter det är ett kort mellanrum mellan början och slutet. Man säger att man läser mellan raderna men här läser man emellanåt även mellan orden. Det känns som det finns en hemlighet i hennes korta texter, en hemlighet som läsaren får ersätta med sin fantasi.

 

Trots att det blir en känsla av hemlighet bland de få orden är det en öppenhet i Annie Lundhs texter. I hennes texter blir man medveten om att med rätt utvalda ord kan man säga mycket även med kort text. Näringen finns där i Annie Lundhs dikter, de är en näring för tankarna och fantasin.

Rolf Zandén

rolf@popularpoesi.se

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER