Athena Farrokhzad: vitsvit

TEXTARKIV

ATHENA FARROKHZAD - VITSVIT

Albert Bonniers Förlag, 70 sidor

Min mor sa: Visst vore det underligt att känna

en natt som denna

Mitt språk i din mun

 

Min spontana reaktion när jag öppnar kuvertet innehållande boken Vitsvit och de silverfärgade pärmarna visar sig är ”fy fasiken (eller värre) vad ful!” Omslaget får mig att tänka på Guinness rekordbok eller billiga glittrande scenkläder.

 

När jag dagen efter börjar läsa bestämmer jag mig för att ignorera omslaget och fokusera på innehållet. Jag läser halva boken. Vit poesi på svart streck. Svarta streck med vit text på vita blad. Grafiskt utmanande, eller kanske bara grafiskt? Verserna är korta, rytmiska, snärtiga och böljande på en och samma gång, vitt på svart, svart på vitt. Här finns det ömsesidiga beroendet mellan ljus och mörker. Svärtan som behövs för att göra det vita uppenbart, det vita som behövs för att göra svärtan, avsaknaden av färg, synlig. Vissa sidor är fria med mycket luft, andra randiga av svarta streck. Jag slår ihop boken för en paus och ser reflektionen av mig själv. Där i de silverglänsande pärmarna är en suddig bild av mig. ”Jaha”, tänker jag, ”var det därför.” Jag är läsaren, genom mig blir texten till. Jag är läsare och boken blir en del av mig, jag en del av den. Symboliskt eller bara en kul effekt? Jag vet inte. Det känns inte längre omotiverat i alla fall.

 

Vad är det då för diktbok? Jag läser den som en biografi, inte tvunget faktisk. Det är temat som förefaller biografiskt, medan motivet, den svartvita dialogen mellan familjemedlemmar är ett grepp för att gestalta verkets idé. Vi möter berättarjaget, dottern. Vi möter modern, fadern och brodern, morbrodern och mormodern. I Vitsvit är fysiskt våld, språket och relationer maktmedel. Här finns berättelsen om kriget. Om hur kriget formar människor och hur berättelsen om kriget formas av människor. Vitsvit är också berättelsen om relationerna och existensen, om familjen, det ömsesidiga beroendet. Kampen finns inte bara i skildringen av kriget utan även i skildringen av relationerna och i skildringen av språket. Språket, dess villkor och dess möjligheter utforskas i dikterna. Frågor ställs om vems språket är, vems sanningen är och vem som förfogar över rätten till berättelsen om verkligheten. Precis som i den grafiska formen är det relationerna, motpolerna, som synliggör språket, tillvaron och kampen.

 

Min far sa: Tala det språk som betalar ditt bröd

Min mormor sa: Tala det språk som behåller avstånd till det som skett i orden

Min bror sa: Tala det språk som väcker liv i maskinen

Min mor sa: Tala det språk som är värt priset för att förråda mig

 

Jag upplever att det finns en kronologi i texten. Inledningsvis är det flydda krigets existens en aning eller en vetskap som ännu inte definierats. Genom läsningen närmar jag mig sedan de olika berättelserna om kriget och konflikten och när de väl är uttalade är de ständigt närvarande att förhålla sig till.

 

Min mor sa: Kanske en dag

På andra sidan denna olyckliga lögn

möts vi och formulerar en fras

vi trodde bara vara andra förunnad

 

Det är lätt att fastna i det svartvita och det är relevant, formen pekar med hela handen mot centrala frågor om svart och vitt, om något som är något och annat som inte är något, om något som är mörker och något som är ljus. Men allt detta ligger likafullt i texten som i formen. I samtalen där moderns, faderns, broderns, mormoderns och morbroderns språk formuleras genom dotterns berättarröst synliggörs frågorna om strukturer och etnicitet. Det är definitionen av identitet och sökandet efter hemhörighet som gestaltas. Därmed vore det lätt att påstå att den grafiska utformningen är överflödig och påklistrad. Till viss del upplever jag det så. Men det är främst i början av läsningen. När jag kommer längre in i texten och har vant mig vid det som är annorlunda, då upplever jag det som att de svarta strecken driver på min läsning, sätter tempo och riktning. Visar mig var jag ska pausa och var jag ska gå vidare.

 

Den 8:e mars, internationellakvinnodagen. På Moriskan i Malmö arrangeras en feministisk fest och efter ett samtal där bland andra Gudrun Schyman deltar ställer sig Athena Farrokhzad på scenen med sin silverglänsande bok uppslagen. Hon börjar läsa med mörk, entonig, mässande röst. Rösten ligger likt de svarta strecken i boken som kontrast till de vita lysande orden och driver varje vers framåt. Jag lyssnar och inser efter några minuter att jag minns varje strof. Efter att jag läst diktsamlingen återvände jag i tanken till ett par av verserna, men jag var inte medveten om att så mycket av dikterna hade etsat sig fast. Klarheten, kontrasterna i språket och innehållet tillsammans med den tydliga rösten gör orden och verserna självklara, det är Vitsvits styrka. Athena Farrokhzad läser Vitsvit från början till slut och när hon är färdig applåderar och skriker publiken som en riktigt operapublik.

 

Lo Söllgård

lo@popularpoesi.se

Athena Farrokhazads Vitsvit

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER