Bengt O Björklund: Vi drömde om en cirkus

TEXTARKIV

BENGT O BJÖRKLUND - VI DRÖMDE OM EN CIRKUS

FEL förlag, 2013, 186 sidor

 

Boken är en fortsättning på den uppmärksammade Jag missade Woodstock från 2009. Båda böckerna har den semilyriska formen som ibland återger innehållet på prosa ibland mera poetiskt, allt i fri lyrisk form. Författarens liv under 70-talet är bokens huvudtema, det att leva en dröm, att finna sig själv och den långa vägen hem, som han själv uttrycker det.

 

Det börjar med att han ”vill sträcka på sig” och reser ut i Europa. Texten återger ett alltmera utvecklat relationsflöde av kompisar, kvinnor, musiker, målare, poeter, städer, länder. Det går undan vill jag säga, energin och ett ständigt växande nätverk av likasinnade ger åt texten en intensitet i sökandet. Jag försökte räkna antalet gånger huvudpersonen byter vistelseort och ”flyttar in” hos någon under dessa vandringsår men gav upp. Med klara ögon ser och snappar han upp det mesta han stöter på. Mycket dricks och röks och pratas och dröms och målas och spelas under denna tid. När vandringstiden är över finner han, att han fortfarande står i den bostadskö där han ställt sig, innan han stack. En möjlighet att bilda ett hem fanns alltså hela tiden. Hur många vilsna har det så pass bra ställt?

 

Något som jag föreställer mig kan ha ”räddat” honom är allvaret i den konstnärliga påverkan och det konstnärliga uttrycket, som följer honom genom haschens ångande dis. Efter att ha fått eller skaffat sig denna (avundsamma?) rundsmörjning av erfarenheter har han självklart utvecklat en grogrund och näringsupplag för fortsatt kreativt arbete. Mer än en konstnär, målare såväl som författare, lever som bekant länge på sin ungdoms erfarenheter.

Göran Strömqvist

red@popularpoesi.se

 

Bengt O Björklunds Vi drömde om en cirkus

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER