BLå blixt: Mot denna sol

TEXTARKIV

BLÅ BLIXT - MOT DENNA SOL

Brombergs, 122 sidor

En lång stund sitter jag tyst och funderar efter att ha läst klart antologin Mot denna sol. Förbryllad. Och lite överrumplad. Mot denna sol är uppföljaren till Hallon och bensin i Brombergs serie "Blå blixt" med nya poetiska röster. Varje år skickar okända poeter in bidrag och sex väljs ut. I den här omgången deltog cirka 400 diktare.

 

Först ut är Sanna Hartnor. Hennes bidrag är ett utdrag ur en längre text vid namn ”Hamnen”. Av alla röster är nog Hartnor den mest säregna. Långt efter läsningen stannar den kvar. Medan jag läser hör jag en lugnt berättande, nästan sjungande röst. Den poetiska metoden handlar om att besjäla höghus och om att mystifiera dessa hus.

 

arkitekten såg på saken med tillförsikt

ett ekosystem i omvandling

han hoppades på en intressant symbios

något föds och något dör

arkitekten tänkte

att det var husen som födde allt detta

 

Bilderna övergår från att i början av dikterna ha varit lugna till att bli oroväckande till att i slutet låta tillvaron brista i personalchefens livmoder, där tidigare mycket dyra båtar har funnits:

 

hon låg kvar tills hon såg

hur de alla gick under

och skroven sprack till

precis lika dyra

flisor av oigenkännlighet

 

Maxim Grigorievs diktning är fullkomligt annorlunda. Han är korthuggen, talspråklig och smart, många gånger direkt aforistisk i sitt uttryck, men sällan med lika givna poänger som de klassiska aforistikerna. På ont och gott. Jag har svårt att bestämma mig. Ta dikten ”En berusad man blev utslängd från McDonalds. / Han kom tillbaka / och pissade på dörren”. Det är inte mycket till innehåll. Taget ut strömmen av dikter är således det enskilda magert. Men tillsammans med de andra kortdikterna skapas ett sammanhang, eller åtminstone ett kalejdoskop över världens fulhet. ”Knubbiga kvinnliga poliser går förbi, / emos, / män i byxor”. I avdelningen med lite längre dikter fungerar språket bättre och innehållet fascinerar till följd av att det lämnar mycket åt läsaren att tolka. I slutet är också dikternas innehåll mer fokuserat, till exempel ges tre bilder i dikten ”Ungdomens dag i Odessa”. I den första slåss tioåringar mot varandra i en ring, i den andra dansar man och i den tredje blir det modeshow:

 

Runt fontänen trängs tjejer i högklackat

och fotar varann på mobilen.

En flicka har målat sig som en katt.

 

Lidija Praizovic driver upp tempot och ordmängden. Här kliver vi in i hjärnan och lyssnar på en inre monolog hos någon som är mycket nära sammanbrottet. Hon är del i en maktkamp med sin pojkvän och mot resten av världen. Språket är precist och oerhört underhållande att läsa. Jag far med, det är som att svepas in i en virvelvind som mynnar ut i självdestruktiva litanior. I mycket påminner hon om en tidig Åsa Ericsdotter, men med bättre språkkänsla:

 

Jag vill göra intryck på dig.

Jag skriver om mig för att du ska bli störtkär i mig och

ALDRIG NÅGONSIN LÄMNA MIG.

Jag skriver om att inte längre vara bebis för mamma och pappa

syster släkt.

Jag skriver om att växa upp alldeles för sent.

Jag skriver om att vara fatalt pinsam.

Jag skriver om att inte kunna ta ett steg utan att klanta sig

fullständigt göra bort sig.

Jag skriver om att vara ofattbart ofattbart irrationellt naiv nervös

Måste klösas! Rädd.

 

Jonas Gren inleder ”weber beskrev hur floret av själ kring tingen drogs bort”. Här anslås en motsats, vi går från det utpräglat emotionella till det akademisk-intellektuella. Men mest som fint. Även Jonas Gren ägnar den känslomässiga upprepningen en hel del praktik även om den inte på långa vägar är så furiös som föregående poet.

 

vi som tas av scenen

vi som går genom moln av sten

vi som monterar

vi som såg henne drunkna

vi som hörde sista skriket

vi som inte vågade anmäla

vi som i tystnad återtog vardagen

 

Det vi som målas upp är den fega segförändrade människan som våldtar och dödar jorden. Konfliktens grund ligger i att människor ser och vet men ändå inte agerar. Långsamt låter vi vår miljö dö. Efter att ha låtit vänstermariginalen glida åt höger avslutas den långa dikten och den i texten förstörda verkligheten genom och med ordet kataklysm.

 

Mette Hansens poesi är mycket filmisk. Termerna ropas ut: ”Dottern tonas ut ur bild Asfaltsgator Klipp Blå himmel”. Prosalyriken är uppställd i lådor. Det blir mycket effektfullt, både den snabbare läsningen i lådsjok och den suggestiva filmtekniken. Vi flyter runt i en otäck mara som börjar med födelsen och beskriver en uppväxt i diktens allra mest absurda form. Fragmenten tycks förklara något, de vill sätta ord på, visa en orsak.

 

Ridpiskan Klipp Slår gnistor på min hukande rygg

Ett svart hål är ansiktet kanske i skugga Hänger håret

En lätt darrning i lillfingret efter varje rapp Jag slår

bredbent med öppen mun Hård uppskärrad blick

 

Fragmenten ur minnet är liksom det citerade obarmhärtiga. Här finns ingen nåd. Piskan kommer att vina och som läsare förväntar jag mig nästan att känna svedan när den randar ryggen.

 

Iman Mohammeds poesi till sist. Här blir texten väl storvulen. Ord som känns för uppumpade används i meningar vars innehåll inte alls behöver sådana vägbulor: ”En förtätad supplerande upprinnelse”. Varför prata om ”ofantliga känsloyttringar” eller ”ensamhetens förruttnelse”? Varför inte ge gestalt åt desamma? Här blir de bara… ord. Formuleringarna signalerar att poeten inte är riktigt klar utan fortfarande tränar på språket, fortfarande är på väg. I kontrast till de fem första är det ganska stor skillnad. Men det är också stor skillnad mot den renodlade amatörens försök. I Mohammeds dikter finns ändå ett embryo, en grund till en fin stil som ibland lyser igenom:

 

Ljudisolering.

Antika varelser

pumpade med Carrara marmor.

Näsans skugga

drivs rakt ut i intet.

En skiftning sker

inuti byggnaden.

Distraherande.

Omoraliskt.

 

Vad som gör mig överrumplad efter läsningen är att de sex poeterna har existerat i den poetiska sfären utan att ha uppmärksammats av förlag. Här har vi fem fullblodspoeter och en blivande diktare. Det är inte så att de tillför något nytt till poesin, tvärtom är deras uttryck och sätt att skriva vanligt. Men de är oerhört stilsäkra och fascinerande att läsa. Finns således sex poeter av den här kalibern att föra över till en antologi, bara sådär? Varför har inget förlag publicerat dem tidigare? Hur kommer det sig att de nöjer sig med det här lilla urvalet istället för att publicera hela böcker?

 

De är alldeles för bra för det här.

 

Så tänker jag i efterhand.

Peter Nyberg

peter@popularpoesi.se

 

Vad som gör mig överrumplad efter läsningen är att de sex poeterna har existerat i den poetiska sfären utan att ha uppmärksammats av förlag. Här har vi fem fullblodspoeter och en blivande diktare.

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER