Brian Turner: Skuggornas ständiga larm

TEXTARKIV

BRIAN TURNER - SKUGGORNAS STÄNDIGA LARM

Oppenheim förlag, 87 sidor

För ett par år sedan i Istanbul hörde jag islamologen Jan Hjärpe prata runt mytologin som är kopplad till profeten Mohammeds barndom. Muhammed ska ha bott hos sin farbror som sålde bilder på gudar, något som Muhammed givetvis tyckte var hemskt. Så en kväll när farbrodern var borta slog Muhammed sönder alla bilder utom en; en bild på den stora guden. När farbrodern hittade Muhammed bland skärvorna klandrade han givetvis sin brorson å det strängaste men Muhammed var oberörd och svarade: ”Du vet inte vad du säger”.

 

Den korta sekvensen om Muhammeds förebådade profetskap återkommer när jag läser Brian Turners dikt ”Abu Ali stoppar den amerikanska infanteripatrullen nära profeten Yanus moské i Mosul, och visa dem tyget i sin ficka” i diktboken I skuggornas ständiga larm. Tanken bakom mytologin om profeten tycks fungera som en klangbotten i Turners dikter och här uttalas en parafras i den sista raden: ”Ni förstår inte de ord ni uttalar”. Frågan i båda texterna är förstås om en människa kan straffas för något man inte har översikt över, något man inte kan greppa med sitt intellekt när själva handlingen utförs. I Dantes helvetesvision finns Limbo för de som inte har haft möjlighet att höra talas om Gud. De straffas inte fysiskt men får heller inte uppleva gemenskapen med Gud, vilket leder till en inre ofullständighet, en avsaknad av något fundamentalt. Till detta Limbo tvingas även soldaterna i Turners bok instiga:

 

Men kommer även Jax och Bosch och min löjtnant att klara sig?

Om vi en dag träffas vid en pool i Kalifornien,

en dag lika klar som den här, hur ska vi spola av oss

för att bli kvitt stanken, där vi står runt grillen

och pratar fotboll – hur?

 

Dubbelexponeringen mellan krigets verklighet och den civila, eller snarare vardagliga, verkligheten efter kriget är ett återkommande grepp i och mellan dikterna. Det innebär en välkommen skillnad mot Turners debut Kulan som kommer där kriget och den mellanmanliga gemenskapen i kriget fokuserades. Ytterligare en nivå vinns genom referenserna till en rik och fascinerande arabisk kultursfär vars syfte just här är att ge stämningsparalleller till nutidens stridigheter:

 

Aska förmörkade himlen 1258, blod

flöt i floderna Dajla och Farat,

Vishetens hus brann ner till grunden

och kalifen trampades till döds av hästar

 

Detta var forntidens Bagdad. Juli, och hetta.

Efter 50 dagars belägring och 40 dagars plundring

låg 800 000 döda på gatorna, halshuggna

av mongoler, många kroppar kastade till floden.

 

Scenen beskrivs vidare tills Turner kommer fram till en frågeställning och en sentens:

 

Vad skulle vi ha att säga om förlust?

 

Kanske skulle vi börja med att ifrågasätta ordet

skönhet, oavsett i vilken form den återges –

kilskrift, papyrus, sten.

 

Samtidigt som jag är oerhört fascinerad av Turners bildvärld, det är tydligt att poeten också är konstnär, och uppslukas av referenserna, exemplet med Muhammed är bara ett av flera ställen där jag märker att kulturen flätas in i nuet, och skräms av krigsscenerna, märker jag att det finns språkliga problem i dikten, vilka antagligen är orsaken till att boken inte recenserats i någon av de större tidningarna eller tidskrifterna samtidigt som Turner internationellt har vunnit utmärkelser, till exempel har han nominerats till TS Eliots pris. Det är till exempel stor skillnad mellan den svenska titeln och den engelska Phantom Noise, vilken är lätt att associera till fantomsmärtor, vilket är precis vad boken handlar om: psykiska fantomsmärtor. Poesisverige är språkfascistiskt och det är synd. I ett sammanhang där formen antas vara viktigare än innehållet sorteras Turner bort på grund av prosaiska redogörelser som den ovan. Det förlorar poesin i stort på. I skuggornas ständiga larm är nämligen motsatsen till konstlös, det är en obehaglig och verklighetsnära dykning i den stridande människans psyke. Det är min övertygelse att det finns få bättre böcker att sätta i händerna på poesiläsare.

 

Peter Nyberg

peter@popularpoesi.se

Brian Turners I skuggornas ständiga larm

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER