C. D. Wright: Fånge hos mjuka ord

TEXTARKIV

C. D. WRIGHT - FÅNGE HOS MJUKA ORD

Wahlström & Widstrand, 2013, 235 sidor

Carolyn D Wright är född 1949 i Mountain Home, Arkansas, i den amerikanska södern, hon gjorde sin debut 1976 och har publicerat ett betydande antal diktsamlingar. Detta är en urvalsvolym med dikter från mitten av 1980-talet till 2010, till detta kommer åtta nya dikter. Hon har gått från en traditionellt berättande poesi till en mera språkorienterad lyrik med experimentella former. Inte sällan kombinerar hon dessa båda skrivarter.

 

C. D. Wright skriver en poesi med en djup geografisk förankring, hon skildrar gärna miljöer som alla känner igen, men hon söker sig även till främmande miljöer, som är stängda för andra, som ett fängelse.

 

Räkna stundande sommardagar

Räkna de år du gick klart i skolan

Räkna de jobb du inte var kvalificerad för

Räkna de cigaretter du har kvar

Räkna dina vänner som sitter inne

Räkna dem som redan fallit

 

Poesin har ofta en vardagsdokumentär prägel, inga detaljer är oväsentliga, allt får plats, som en tupps namn, en järnbro och valnötter, som svartnar i gräset. I andetag av ödslighet och övergivenhet, alltid finns det en skärpa i seendet och en stringens i uppmärksamheten. C. D. Wright söker aldrig polemiska skillnader, hon söker likheter. De språkmaterialistiska eller konkretistiska övningarna kan jag undvara, jag älskar däremot de vardagliga, korta berättarsmyckena som ”Dikt” med annalkande kväll;

 

en hund har dykt upp vid grinden

för andra dagen i rad

mot en smutsrosa himmel

sladdar en ensam bil in i solen

 

Bo Bjelvehammar

bo@popularpoesi.se

 

C. D. Wrights Fånge hos mjuka ord.

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER