C J L Almqvist: Drömbilder

TEXTARKIV

CARL JONAS LOVE ALMQVIST - DRÖMBILDER: SONGES OCH ANDRA DIKTER

ellerströms, 144 sidor

Första tryckningen av Almqvists Drömbilder gavs ut 1849 i andra delen av Törnrosas bok. Den innehåller ett femtiotal av hans dikter som ursprungligen var meningen som sångtexter och att även uppföras som små skådespel. Den nuvarande utgivningen står Ellerströms förlag för.

Det finns en religiös prägel i Almqvists Drömbilder där Gud, Jesus och änglar är något som han ofta återkommer till. Livet och döden är ett centralt ämne hos honom. I den rikliga och ljusa naturbeskrivningen med en friskhet där det känns som att det är högsommar är ängar, skogar och hav ett givet ämne i hans lyrik. Det finns hela tiden en aktivitet, en närhet i hans dikter som håller läsaren medveten om ett nu. Det är lättförståliga texter där det aldrig förekommer någon tvekan. Det öppnas en slags stilla drömstämning med dagdrömmar i hans bildrika dikter, med en försiktighet där aldrig någon hårdhet eller brutalitet förekommer. Man känner en öppenhet som för med sig en känsla av lugn och trygghet hos Almqvist. Det är en fascinerande och fängslande text med en romantik och längtan som slår igenom.

 

Almqvists dikt ”Dianoras klagan” ger ett smakprov av längtan:

Min fågel, jag klagar på dig

Säg, varför, varför, flög du ifrån mig?

Se, buren har jag ju öppnat?

Och fönstret har jag också öppnat:

säg, varför, varför då icke älska mig?

 

Man upplever en närvaro av en andevärld då man läser Almqvists dikter: det är en andevärld med lugn och vila. Allting känns så viktlöst lätt något av en oskulds rena liv i en tidlöshet.

 

Fredlighet, aldrig någon ondska. Det känns som det är bara att leva utan rädsla för hot. Man möter aldrig något främmande allting verkar så självklart fredligt. Drömbilder avslutas med ”De sju sångerna under tälten” och där ibland ”Änglarnas kallelse”:

 

Så sade ängeln:

Kom hit till lugna viken –

du skall få se vår båt

med så ljusblå segel på.

Vi skola segla bort till ett land

där du skall få bo.

Rolf Zandén

rolf@popularpoesi.se

Carl Jonas Love Almqvists Drömbilder: Songes och andra dikter

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER