Claes Andersson: Hjärtats rum & Jag älskar dig med mina höstliga dimmor

TEXTARKIV

CLAES ANDERSSON - HJÄRTATS RUM: VALDA DIKTER 1962-2012

& JAG ÄLSKAR DIG MED MINA HÖSTLIGA DIMMOR

Atlantis / Schildts & Söderströms, 2012, 301 sidor

Jag är en sådan som önskar att alla böcker skulle komma med en blyertspenna. Mina diktböcker är fyllda av understrykningar och mariginalkommentarer, sidornas hörn invikta vid de intressanta passagerna. Men när jag läser Tua Forsströms urval av Claes Anderssons dikter i Hjärtats rum… blir det lite löjligt. Var och varannan sida viks in och sidorna är fullklottrade på samma sätt som vissa präststuderande kan ställa till sina biblar.

 

Boken är sammanställd inför 50-årsjubileet 2012. Anderssons debut Ventil kom 1962 och 50 år senare den diktbok som avslutar samlingen Jag älskar dig med mina höstliga dimmor. Litteraturhistoriskt var Claes Andersson en föregångare, vilket har gjort att han genom tiden har fått ta en hel del kritik för sitt sätt att dikta. Recensenter hade i början svårt med ironin och den vetenskapliga ordfloran, två aspekter som idag ses hos legio. Just det som först kritiserades gör att diktningen ännu håller för läsning. ”Hamlet -66” inleds med den i grunden existentiella fråga som Hamlet ställer – vad händer när vi dör? – men besvaras utifrån ateisten och vetenskapsmannens perspektiv: ”All död beror i sista hand på syrebrist / Det rör sej om en sorts inre kvävning / Låt oss få den trivialiteten undanstökad”. Därefter följs kroppens förmultningsprocess till slutet:

 

Enligt Megnin har insektsfaunan sin alldeles bestämda

kronologiska ordning i förhållande till färskhetsgraden

Först kommer idel bekanata, husflugorna och köttflugorna

(Schweissflieger), därefter Dermesterbaggarna och Anthonymus-

flugorna. Vid denna tidpunkt är min kropp ”såsom en svart gröt”

för att citera en expert av facket. På andra året tränger

skalbaggarna in, Anthrenus, Attageus och allt vad de heter

Sista skalbagge på plats är Ptinus och Tenebrio

De håller till godo med vad som till äventyrs återstår

 

Konceptpoeter av idag skulle ha jublat. Men Claes Andersson är inte bara koncept utan en djupt politisk och humant medkännande poet. Han kan som en följd av sitt arbete som psykiatrisk läkare vara både hård och inkännande mot de svaga: självmordskandidaternas manipulerande med sin livssvaghet hanteras ironiskt men de strukturellt nedtryckta i samhället finner sin fanerbärare i Anderssons poesi. Det välgörande är att poeten inte är mildare mot sig själv:

 

Det är inte lätt att leva tillsammans

med nån som hela tiden beklagar

sig – särskilt inte om det råkar vara

man själv.

 

Just den ironiska humorn kan ses som ett genomgående drag i samlingen, men inte på det ängsliga sättet som många använder ironi idag, utan på ett klargörande sätt. Humorn blir ett verktyg bland andra att belysa en fråga, ett sätt att förmå läsaren att se på saken från ett annat perspektiv. I Mörkrets klarhet beskrivs till exempel ätandet av djur på makabert sätt: ”Vi satte oss ner och åt av de döda djuren / Vi åt med händerna snabbt som pirayor / Vi slukade kroppsdelarna en efter en / Huden rev vi bort, den var för fet och bränds som i solarium”.

 

Samlingsvolymen avslutas med en egen bok med nyskriven dikt: Jag älskar dig med mina höstliga dimmor. Och det slår mig hur oerhört välskrivna alla dikter är som kommer från Claes Andersson. Hur många poeter hade först kunnat presentera det allra bästa från sina 50 år av skrivande och utan gungning eller diskrepans kunnat skarva till en ny diktbok? Det är häpnadsväckande att tonen behålls så konsekvent. Kanske är det jazzpianistens tonsäkerhet, kanske samhällskritikerns skarpsinne, kanske terapeutens människokännedom eller kanske samspelet mellan de tre som överbryggar tiden på ett så mondänt sätt. Om du ska börja läsa dikt generellt eller Claes Andersson specifikt är Hjärtats rum… en bok att börja med.

 

Claes Anderssons Hjärtats rum & Jag älskar dig med mina höstliga dimmor

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER