Dagens dikt 75 år

DAGENS DIKT 75 ÅR

ellerströms, 2013, 46 sidor

Det kända radioprogrammet Dagens dikt som sänds varje dag kl 12 firar 75-årsjubileum med att ge ut en antologi på 46 sidor med en variation av poeter vars dikter har lästs i programmet genom åren. Antologin är utgiven genom Ellerströms förlag i lilla serien och är redigerad av Göran Sommerdal.

 

Innehållet i antologin har något att ge till alla smaker och känslor, det är ett urval med gamla klassiker som till exempel Esaias Tegner och Harry Martinsson och de moderna nu aktiva poeterna, bland andra Ida Börjesson och Bruno K Öijer som genom åren lästs upp efter 12-slaget.

Esaias Tegners dikt ”Det eviga” som skrevs 1828 finns med i samlingen. Det är makten, våldet och tiden som tas upp här och att makten inte varar för evigt:

 

Väl formar den starke med svärdet sin värld,

väl flyga som örnar hans rykten,

men någon gång bytes det vandrande svärd

och örnar fällas i flykten.

Vad våldet må skapa är vanskligt och kort,

det dör som en stormvind i öknen bort.

I den moderna delen deltar bland annat Bruno K Öjer med sin dikt ”Världsberömd kropp” hämtad ur diktsamlingen c/o NIGHT utgiven 1976. Det är en dikt med besvikelse och sorg den fordrar mera tid och eftertanke:

 

Jag Har Stått I Träflisorna

Framför Dom Bardiskar

Där Du Skar Ut Tonåringar

Son Stupade I Ultrarapid

Sa Att Ingen

Skulle Kunna Ta Miste

 

Med finns även Karin Boye med dikten ”Du skall tacka” som är tagen från diktsamlingen Gröna land som är hennes andra diktsamling, vilken kom ut 1924. Här ger hon maningar ur kristna motiv om att man skall vara tacksam och tacka gudar. Det är en lättfattlig och engagerande dikt:

 

Du skall tacka dina gudar

om de tvingar dig att gå

där du inga fotspår

har att lita på

 

Ida Börjel är en av de moderna som fordrar mera tid för eftertanke för att förstå. Hon deltar med dikten ”Moderkarta – form” ur diktsamlingen Sand från 2004:

 

form Kan man staka ut en moder som man kan en

karta? Kartans lag börjar med en linje spänt dragen ut

från jordens kärna, från en tänkt punkt i mitten,

Med sin antologi med en samling kända poeter från programmet med tänkvärda alster en del lättförståliga och en del som fordrar mera eftertanke visar Sveriges radio den höga kvalitén på programmet. Det är ett gott råd att stanna upp några minuter om dagen kl 12 och lyssna på Dagens dikt, det blir några lugna och givande minuter.

Rolf Zandén

rolf@popularpoesi.se

 

Dagens dikt 75 år

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER