Daniel Gahnertz: Golden Oldies

DANIEL GAHNERTZ - GOLDEN OLDIES

FEL förlag, 45 sidor

Detta är en prosapoetisk loggbok, en rapportliknande framställning, om möten i äldreomsorgen, om de som hjälper och bistår och de som får hjälpen och om de senares berättelser, historier och människoöden.

 

Av naturliga skäl handlar boken om människors sönderfall och upplösning, men även om funderingar kring vardagen, tankar om dåtiden och om de varor som kommer hem till lägenheten och de personer, som besöker dem och hjälper till med omsorg och sjukvård. Det är väl inte alltid tankarna följer räta linjer eller spår, de kan ofta fara vilse och blandas upp med misstänksamhet och hemslöjdade konspirationsteorier. Och det är inte märkligt, det finns gott om tid att tänka, ofta i ensamhet under vilken världen krymper, blir allt mera begränsad och kretsar kring ett fåtal saker. Det som avviker blir farligt.

 

Tillvaron för de äldre skildras med ett mycket fysiskt språk, det sköra, det defekta och det som håller på att gå sönder kläs i ord, som för mig är hårda som emalj och utan mänsklig värme och kärlek. Daniel Gahnertz har svårt att se och gestalta att även det defekta och det ofullkomliga har en skönhet. Det innebär att boken visar upp en kyla och en frånvaro, som jag starkt tar avstånd från.

 

Allt mänskligt liv, även det som närmar sig slutet har ett värde och varje människas integritet ska respekteras, så länge livet brinner. Jag menar att det inte görs här, texten kan ibland bli hånfull och närmast lyteskomisk, det gör mig både ledsen och förbannad; vem har rätt att uttala detta? Svaret är ingen!

 

Det som gör mig riktigt arg är, att ännu en gång får vi möta ett förhållningssätt till äldre präglat av ointresse och ett angrepp på integritet och människovärde; de äldre är beroende av andras godtycklighet, de är våra tiders hjon; de borde istället vara en maktfaktor, men de som ska tilvarata deras intressen, som politiker och intresseorganisationer, visar samma brist på äkta engagemang och tandlöshet. Tänk om någon med ekonomiska och politiska muskler kunde driva de äldres frågor! Detta är en skrift som inte är till någon hjälp i frågan.

 

Bo Bjelvehammar

bo@popularpoesi.se

 

Hal Sirowitz Mamma sa

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER