Durs Grünbein: interiör med uggla

TEXTARKIV

DURS GRÜNBEIN - INTERIÖR MED UGGLA

Ersatz, 79 sidor

Detta är ett tvåspråkigt urval från fyra av Durs Grünbeins senaste diktsamlingar. Plattformen är oftast hans födelsestad Dresden, som blev förstörd under kriget. Många av dikterna andas en tidlöshet och en beundran för det förflutnas storhet, inte bara Dresden, utan även för andra platser, som bär på minnen och rester från en storslagen kultur. När Durs Grünbein kommer till nutiden, är han mera förströdd och oprecis i sina ord. Han skriver inte direkt om förfall, men tendenser åt förflackning och upplösning finns. Han återvänder gärna till museala upplevelser och naturhistoriska impressioner. Under läsningen flyter det på långa stycken utan att orden biter, så plötsligt kommer det en rad av sagolik skönhet;

 

Att bläddra betyder att återfinna höstarna.

 

Jag tycker bäst om de poetiska bagatellerna, som löper bredvid vardagen som en mormorssuck eller en reflektion över en persika;

 

Det ligger ett ting på bordet. Det är runt.

Klotrunt, sammetsmjukt och rosigt som kinderna

På basunblåsande putton. En smula skavt,

Stött här och var, med fläckar(plack).

Det är en persika. Jag ser den för första gången.

 

Durs Grünbein skriver med intellektuell svalka och saklighet, en del beror på att han ofta söker sig bort från denna världen, till andra länder och andra kulturer, och han längtar, som till att möta kentaurer, bara för en enda gång.

 

Översättningen saknar poetiskt flöde, den har en märklig interpunktion och ibland blir jag mer än tveksam till korrektheten, som när Kohlweissling på sidan 75 översätts med kolfjäril.

 

Bo Bjelvehammar

red@popularpoesi.se

Durs Grünbeins Interiör med uggla

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER