Edgar Allan Poe: Eureka

TEXTARKIV

EDGAR ALLAN POE - EUREKA

ellerströms, 174 sidor

Eureka är Edgar Allan Poes sista bok. Det är en prosadikt på 174 sidor och ges ut av Ellerströms förlag. Översättningen står Erik Carlquist för och förordet Gustav Holmberg.

 

Edgar Allan Poe ser sin bok som en konstproduk, en dikt som en romantisk berättelse. Han skriver att ”till de som sätter sin tro till drömmar som enda realiteterna överlämnar jag denna bok med sanningar och förmedlar den skönhet som i överflöd finns i dess sanningar”.

 

Hans kunnande är inget att tvivla på han var väl insatt i naturvetenskapen och hyste ett stort intresse för universum. "Vad är det som inläggs i uttrycket universum", är en fråga han ställde sig själv och svarade då att det är ”stjärnornas universum”

 

Det är en lyrisk och rytmisk text. Han använder sig av en del djupa tänkare, sådana som Aries, Aristoteles och Kant nämns. Han tar också upp sin tids vetande om universum. På några sidor tar han upp texten i brevform det är delar som är skrivna av geografen Ptolemaios Hepahaistion som han emellanåt tvivlar på, det är ett brev där det bland annat skrivs om filosofer och sanningen. Han avslutar brevet med stycket:

 

Jag har råd att vänta ett århundrade på läsaren, när Gud själv har väntat i sextusen år på en observatör. Jag triumferar. Jag har stulit egypternas gyllne hemlighet. Jag skall ge fritt utlopp åt min heliga vrede.

 

Poe anser att det vore orealistiskt och dåraktigt att kommentera dessa, enligt honom revolutionära fantasier som brevskrivaren hänger sig åt.

 

Även om det är fråga om evighet och oändlighet då det gäller kosmologin tror inte Poe det finns en början och ett slut. Det är genom en gudomlig viljeakt som skapelseögonblicket av universum uppstår, tror han.

 

Han kommer in på det religiösa och att vi tror på en Gud. Han skriver att ”vi vet absolut ingenting om Guds natur och väsen och för att veta vad han är måste vi vara Gud själv”. Han ser Gud som något obegripligt, en ande, en ickemateria, ett centrum och något oerhört avlägset ut i rymden. Men han skriver att vi kanske tror eller inte tror på rymdens ändlighet eller oändlighet, det är den mentala uppfattningen om ändlighet respektive oändlighet.

 

Han tror att allt hänger på Guds vilja och att det är hans tanke till upphovet av spridningen i rymden, det är den första elementära handling den akt som utstrålningen från enheten äger rum. Han har en idé om att stjärnornas universum utgörs av en absolut oändlighet.

 

Det låter som ingen tvekan finns i hans tro. Det är fängslande tankar han kommer med. Poe hyser en stark tror på att hans resonemang inte kan rubbas i minsta avseende. Han skriver att ”den människliga hjärnan uppenbarligen har en böjelse för det oändliga”.

 

Rolf Zanden

rolf@popularpoesi.se

 

Edgar Allan Poesi Eureka

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER