Else-Britt Kjellqvist: Ordet

TEXTARKIV

ELSE-BRITT KJELLQVIST

GAudet förlag, 111 sidor

GAudete Förlag ger nu ut Else-Britt Kjellqvists diktsamling Ordet. Hon har tidigare gett ut 5 diktsamlingar, 6 essäböcker och 1 roman. Hon arbetar även som psykoanalytiker.

 

Det mest aktuella i diktsamlingen är Gud, ordet, tiden, ljuset och mörkret. Himlen, havet, fisken och ön är något som även ligger nära och ofta nämns. Det är en diktsamling som rör sig kring tron, det religiösa sanningen och livet. Även om man inte ligger åt det religiösa hållet så har Else- Britt Kjellqvists dikter mycket att ge de väcker tankar. I dikten ”Vävens avigsida” känns det som ett ont samvete väcks då det nämns hur hon står på insidan av en inner och yttervägg där rosor växer i blåsten:

 

Ett öga ligger grönt i havet

Rosor växer mellan ytter och innervägg –

långa bleka stänglar

när det blåser

Att stå på insidan är som att befinna sig

mitt i gråten

 

Det är öppna, lättlästa och rytmiska texter som är lätta att ta till sig. Kraften som hon skriver om och som man upplever finns där i hennes dikter. Budskapet i hennes texter är det religiösa det är den andliga aktiviteten det hela tiden rör sig om. Vindarna och vågorna är symboler som ofta förekommer i Else-Britt Kjellqvists texter liksom det som hör hav och himmel till, det som livet påstås komma ifrån.

 

I dikten ”Vingar” står det att bön är vingar och att det hör till själen:

 

Bön är vingar

men omfamna först

för att sen flyga

skälv en stund på stenen

innan du breder ut dem

i solgasset

för att torka

 

Det är en monumentalitet i Else-Britt Kjellqvists dikter med all upprepning av hav och himmel, det ger en frukt för tankarna. En upprepning kan vara till fördel ibland då det får texten att växa. Ibland får man en känsla av att författaren med sina texter försöker få sin läsare att gå med på en omvändelse då hon bland annat skriver om det inre, yttre, kropp och ande. Men det är ingen tvekan om att hennes texter griper tag i läsaren.

 

Rolf Zandén

rolf@popularpoesi.se

Jasim Mohameds I din mun

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER