Erik Bergkvist: Skingra

TEXTARKIV

ERIK BERGQVIST - SKINGRA

Albert Bonniers Förlag, 64 sidor

Erik Bergqvists poesi kännetecknas av varseblivning. Här finner läsaren stora metaforer, ibland rena anstormningarna av bilder. Från debuten med Nedfrysningens konst (2000) har Bergqvist på tämligen vilda manér bildspråkat sig fram, men alltid med just sinnena som känselspröt. Ämnena för diktningen har därför kommit i skymundan, det har sällan varit lätt att som läsare ägna sig åt ärenden i Bergqvists poesi, vilket inte har gjort så mycket eftersom språket självt varit fundamentet i diktningen.

 

I Bergqvists femte diktsamling Skingra, den första på storförlag, undrar jag givetvis vad som kommer att hända med dikten. Och sanningen att säga blir jag lite nöjd över att inget direkt sker, förutom att poesin stramas åt. Fortfarande är det språket som är fundamentet, fortfarande utgår bildsjoken från sinnliga erfarenheter. Närmandet till klichéaktiga bilder är borta, vilket stärker poesin och gör den tillbakahållet kraftfull.

 

Fruktens vikt, när man känner den är den

lösgjord från dagarna, fallande bakåt i ens liv

fallande till sist över kanten till den andra sidan

 

historien, där jaget får vila, oavsett, viktlöst,

i en sorts kajuta eller ett ändlöst slättlandskap

före avbildandet. Och först då

 

kan jag sitta i skuggan på en bar i siestahettan

och hänvisa till denna vikt varur ordens

flykt hos dig som lyssnar med möda söker sin

 

tyngd i svärtan[…]

 

De inledande sviterna ägnar sig åt jagets försvinnande in i drömmen, ungefär som Tranströmer gör i sin första diktsamling. Eftersom närheten knappast kan vara omedveten ser jag det som en omstart för poeten. Också tonen i dikterna liknar Tranströmers, det tillbakahållna, preciserade, eftertänksamt språkliga. En avsevärd skillnad är dock att Tranströmers dikter önskar bli tydda, det gör inte Bergqvists. I Skingra fungerar språket i små enheter, här finns enastående språkliga bilder och fragment som är lätta att lyfta fram och som tröstar och oroar. I boken finns till och med en egen avdelning för dessa små, mycket laddade sentenser: ”plötsligt lä. Som om man dog”, ”Nomader har inga fönster”, ”En gång skrev jag nästan en dikt, den / gick så här - söndrar formen”.

 

Erik Bergqvist arbetar i en klassisk nymodernistisk tradition, vilket snarast kräver metadikter om skrivande och läsande. Ganska tydligt signalerar poeten medvetenhet om dikternas inneboende begriplighetsproblem men löser det genom att lägga över ansvaret på läsaren: ”Sekunder klöser fram varje bild, det finns inga hänsyn längre, orkar du fortsätta? Det är du som är låset. Dikten är som följer”.

 

Skingra är till syvende och sidst en diktbok där språket laddas och blir fascinerande, där man som läsare kan finna bilder, paradoxer och sentenser vilka berikar tillvaron. Men låset är du. Man ska inte slå upp Erik Bergqvist och förvänta sig sammanhang, dikten bygger helt på din egen förmåga att skapa förbindelser mellan dikternas språkdelar. På det sättet är Skingra både en fascinerande och frustrerande text.

Peter Nyberg

peter@popularpoesi.se

Erik Bergqvists Skingra

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER