Ernst Herbeck: Inte varje människa har en mun.

TEXTARKIV

ERNST HERBECK - INTE VARJE MÄNSKA HAR EN MUN

ellerströms, 92 sidor

Ernst Herbecks diktsamling innehåller dikter från 1960 – 1991. Han levde 1920 – 1991 och levde hela sitt liv i Österrike. Han var en outsider som levde en stor del av sitt annorlunda liv på mentalsjukhus. Hans diktande började med att en läkare satte igång med skrivarterapi. Utgivningen av diktsamlingen står Ellerströms förlag för.

 

Motiven för hans diktande är ofta djuren och naturen. Hans upprepande i texterna ger kraft åt hans dikter. Det är enkla och lättförståliga texter och lätta att ta till sig. Diktsamlingen är indelad i 5 delar i olika tidsepoker. Nr I 1960 - 1966 domineras av djuren, naturen och tiden där ofta färgstudier nämns. Rubriken nämner ofta djur och färg som är innehållet i dikten som till exempel ”Rött”:

Rött är vinet och röda nejlikor.

Rött är vackert. Röda blommor och röda.

Färger därtill blir vackert.

Den röda färgen är röd.

 

Del 2: 1967 - 1968 är livet det dominerande. Här har dikterna fått rubriker som ofta associerar till livet och tiden. I dikten ”Havet” kan man associera till tiden och livet:

 

Havet är djupt haven är vida.

Matrosens djupaste dröm,

och även om haven är aldrig så vida

vet matrosen föga därom.

 

Nr III 1969 - 1976 det är människan och dess miljö som har den största platsen här. Här har han tagit in sig själv i några dikter och skriver bland annat om hur rökningen har blivit en dålig vana för honom, även drömmar och önskningar som han hade har fått en plats . Här kommer även en del kloka råd hur man skall leva i olika situationer det är råd som man gärna tar till sig.

 

Nr IV 1977 - 1981. Här är det livet och dess olika tillstånd och händelser som är huvudsaken. Här skrivs det bland annat om hoppet, depression, hatkärlek, gråt, omfamningen och sanningen. Det är en text som ger ett intryck av en erfarenhet.

 

Nr V 1982 – 1991. Här känns det som han är i ett drömtillstånd. Det är en mjuk läsning man ibland något svävande. Det känns lågmält men aldrig tvekande.

 

Ernst Herbecks dikter står alltid nära till livet. Utgångspunkten är verkligheten. Det är de ofta återkommande upprepningarna som ger en koncentration och en extra styrka åt något speciellt i hans texter. Rytmen han tar fram förhöjer en livskänsla i hans texter. Man möter aldrig något främmande ovanligt i hans motiv man känner igen sug känner sig hemma i det mesta.

Rolf Zandén

rolf@popularpoesi.se

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER