Eva Kristina Olsson: Antigones ansikte Niobes labyrint

EVA KRISTINA OLSSON - ANTIGONES ANSIKTE / NIOBES LABYRINT

Albert Bonniers Förlag, 129 sidor

Döda nära och kära, rop genom tiden, det förflutna och framtiden, döda som talar från graven och som vill ta mänsklig gestalt. Grekiska gudarnas arketyper. Släkte efter släkte. Och en alltid närvarande natur som kräver sin plats, tar plats. Döda föds på nytt, föder levande och döda. Uppbrutna könsidentiteter. Upplösta strukturer. Detta är ett urval av vad jag antecknar medan jag läser Eva Kristina Olssons senaste diktsamling Antigones ansikte / Niobes labyrint. Eva Kristina Olsson är född 1958 och har gett ut 12 böcker. Hon har också gjort film. Utöver det arbetar hon som koreograf och performanceartist.

 

Samlingens två avdelningar är poetiska dramer där grekisk mytologi blandas med nutid och författarens självbiografiska upplevelser av förlust. Det sistnämnda är inte alltför långsökt då det i boken finns fotografier av Eva Kristina Olsson själv, hennes familj och släktingar. Men det är egentligen ointressant i sammanhanget då texten svävar i gränserna mellan allt och ingenting. Kanske främst mellan liv och död.

 

I ett drama finns det personer som uttalar repliker och scenanvisningar, det får du också här. Antigone i inledningen på Antigones ansikte:

 

/att acceptera samhällets övervältrande av offer på en ensam,

en skiljande struktur/

 

Att bryta upp strukturer är något jag känner igen från Eva Kristina Olsson tidigare diktsamlingar. Gränserna mellan könen, liv och död, dåtid och framtid är inte absolut. Författarinnan kliver ofta över begräsningarna som t.ex. kroppens för att skapa dikter som lyfter sig över det förväntade.

 

Antigone igen:

 

gränser

det finns ingen

gräns

mellan dig

och den böljande

graven

 

Du kanske tror att det är svårt att förstå den här typen av dikt. Till dig säger jag: Låt bli att försöka. Låt dig dras med i ordrytmen. Ta mot bilderna poeten målar upp. Och framför allt känn det du känner.

 

Den andra avdelningen, "Niobes labyrint", är något mer konkret än den första.

 

Farmor Anna säger:

 

Jag är bara blomma

du är bara blomma

men dessa blommor ska de frukta

för de vet inte vad blommor är

och de fruktar blommorna

och de gör allt för att de aldrig mer ska blomma

för de fruktar att inte veta

vad en blomma är

för de tror sig veta

vem du är

och när de inte vet

kommer de för att döda dig

för de fruktar dig

för att du bara är en blomma

för de fruktar sig själva

 

Sammanfattningsvis så är det här en stor diktsamling med ekon genom tiden, livet och in i döden och tillbaka. Ett eko jag tycker mig känna igen är Gunnar Ekelöf, Karin Boye och Jesper Svenbro, vilka använder sig av mytologins urbilder. Att Eva Kristina Olsson själv är en av Sveriges främsta poeter visar hon här än en gång.

 

Iréne Svensson Räisänen

red@popularpoesi.se

 

 

Eva Kristina Olssons Antigones ansikte / Niobes layrint

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER