Fredrik Nyberg: Att bli ved

TEXTARKIV

FREDRIK NYBERG - ATT BLI VED

Norstedts, 131 sidor

För bara en kort tid sedan läste jag en bok om ved av vedspisentusiasten Lars Mytting, en ihärdig skildring om huggning, stapling och torkning av ved, men inte nog med det, norrmannen försöker även att fånga vedeldningens själ. Jag kommer att tänka på det när jag läser Fredrik Nybergs sjätte diktsamling och läser om hur ved blir uppsågad, upphuggen och uppeldad i ett cykliskt och organiskt kretslopp, som pågår i olika skepnader omkring oss, dagligen. För att kort beskriva hans poesi, så går det att säga att det är en rörelse mellan ord och ting, utan gränser. Det finns ingen anledning att söka gränser, benämningar och tilltal ska växla, förvandlingar är det normala. Dessutom är diktsamlingen en del av Fredrik Nybergs konstnärliga avhandlingsprojekt på Akademi Valand i Göteborg om poesins akustiska dimensioner.

 

Dikterna rör sig ofta i ett landskap med den vanliga typologin, åker, skog och äng, här är det ängen som är i centrum. Dikterna är försök till bestämning av objektet; oplöjd och ogödslad gräsmark, med gränser mot hage och skog. Ängen antar färger som daggregnsgrå, framtidsgrå och när dagen är ny är ängen gråvit av daggen. Fredrik Nyberg får mig att inventera mitt eget förhållande till äng; slåtteräng, betesäng och strandäng; dessutom minns jag det vackra ordet ängsvattnare, från gravstenar i Skåne. Ängen är rik på örter som äxing, tåtel, svingel och darrgräs. I beskrivningarna och i de enskilda orden finns en stor skönhet.

 

Nu är inte ängen bara en biotop, det är en hel värld för Fredrik Nyberg, det är inte bara ett ord och ett språkligt fenomen, i ängens gräs och blommor ryms något större, här finns allt. Om detta talar och tänker två subjekt, figurer, i boken, oiN och Nilofar, som även finns i hans föregående bok från 2008; Nio, nine, neun, neuf.

 

Det är inte helt enkelt att förhålla sig till Fredrik Nybergs poesi, det finns ju hela tiden inbyggt ett önskemål om att kunna förstå, det är inte enkelt, utan ofta omöjligt. Om det nu inte går att förstå, ska det döljas i dimridåer av ord eller slingerkonster. Jag förstår inte mycket, men blir fascinerad av infallsrikedomen, ordflödet, associationskraften och kärleken till ängen. Det ger mig själv goda tankar och minnen, det är gott nog.

Bo Bjelvehammar

bo@popularpoesi.se

 

 

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER