Göran Greider: Och dagarna är som små sekel

TEXTARKIV

GÖRAN GREIDER - OCH DAGARNA ÄR SOM SMÅ SEKEL

Albert Bonniers Förlag, 224 sidor

Ibland har man en känsla av att Göran Greider finns överallt, som demonstrant, krönikör, ledarskribent, socialdemokrat, invigningstalare och poet i ett närmast maniskt aktivt liv. Men så är det inte alls i denna diktsamling, som växt fram under decennier. Nu möter vi en närmast stillsam medelålders man och hans liv, i dagboksliknande utsnitt från det förflutna, det babblandet nuet och på väg mot framtiden. Inför den uttrycker han en stillsam otålighet, men ändå en svag hoppfullhet.

Längs med självbiografiska stråk ges små handlingar och erfarenheter, närmast bibliska upplevelser. Kraften finns i det vardagliga och det alldagligt vanliga; en helgmålsringning, blommande liljekonvaljer, ett samtal utanför affären eller bekymmer för katten. Med dämpad förundran ser han på politik och ideologiska debatter, han ställer sig bredvid i stillhet.

 

I Göran Greiders två landskap Årsta i södra Stockholm och Dala-Floda i västra Dalarna ryms livet i hela universum, det är nog med att ta in dessa små fläckar. Och hålla reda på folk och annat.

Byar:

 

att få syn på folk,

att tyda gårdar

grindar öppna eller stängda,

fönster tända eller släckta,

brevlådor tömda

eller bräddfyllda.

 

 

Där är han träffsäker från sitt låga utsiktstorn; den nedskruvade, närmast meditativa tonen ger en vila och en skönhet, när du ska gå med som läsare, du får ha lite överseende med aningen svulstig pratpoesi ibland, där ordskålarna svämmar över. Men oftast är det ett klart och enkelt språk, som vattnet från den djupa gårdsbrunnen, inte sällan lämnar han ut ögonblick, som vi så väl känner, då blir han som en samtalsvän vid köksbordet.

 

Den elfte juni kommer äntligen sommarregnet.

Törstig jord, törstiga människor, törstig stad.

Sorl av regn genom öppen balkongdörr.

 

När dammet rörs av regnet luktar det mycket speciellt:

kall metall?

 

Bo Bjelvehammar

bo@popularpoesi.se

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER