Gösta Friberg: Andra världskriget på söder

TEXTARKIV

GÖSTA FRIBERG - ANDRA VÄRLDSKRIGET PÅ SÖDER

Albert Bonniers Förlag, 100 sidor

Vi rör oss i nuet, tänker framåt och blickar bakåt för att förstå sammanhang, mönster och händelsekedjor. Utifrån de två grundpelarna arv och miljö formar var och en sitt liv.

 

Gösta Friberg skriver utifrån ett definierat rum, Södermalm, han avtäcker detta område som en arkeolog, lager för lager, inte med en grov skyffel utan med en känslig pensel. I skarpa ögonblicksbilder gestaltar han enkla ting som en parkbänk, ett hus eller en stump gata. Han binder på ett skickligt sätt samman det som är borta och det som finns, han gör det döda och det försvunna levande och han låter mötet i nuet mellan en äldre och ett barn bli en ömsint gest.

 

Handen vinkar

till barnet därnere; hon som bäddar

åt sin docka

i en papplåda.

 

Gösta Friberg skriver platsens poesi, i det fysiska rummet mejslar han med konkretion och klarhet fram Björns trädgård, Götgatsbacken och Brännerigatan. Han söker sig till livsöden som är udda, en baglady, en uteliggare och en pundare och han har en skärpa i detaljerna, som är vidunderlig. Titeln hänför sig till den del i diktsamlingen, som går tillbaka till 40-talet och då finns det emblem av allvar i texterna, även om barnen i sina lekar är obekymrade. Ord som mörkläggning och sirener hör till vardagen och Görings ande svävar över Södermalm.

 

I en svit naturdikter vänder Gösta Friberg sig bort från staden, han rör sig skogarna i Handbörds härad på småländska höglandet. Om du far där ser du både Emån, Högsby och Fågelfors, men Gösta Friberg ser till det minsta, en gräshoppa, en svärmare eller en fjäril;

 

fjärilen

har lagt sina ägg

i en barkspringa

under

nattens myriader solar

 

Gösta Friberg suddar ut gränserna mellan det som är och det som var, han låter allt vävas samman och han använder samma mått på alla och allting, han skriver med en smittande energi och närvaro, han skriver god och tillgänglig poesi.

Bo Bjelvehammar

bo@popularpoesi.se

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER