Gustav Munch-Petersen: Solen finns

TEXTARKIV

GUSTAV MUNCH-PETERSEN - SOLEN FINNS

Makadam, 112 sidor

Egentligen är livsödet betydligt intressantare än diktningen. Framför allt är Gustav Munch-Petersen målare, men han ville också vara poet. Till följd av att fadern var dansk och modern svensk var han från barnsben tvåspråkig. Han växte upp i Köpenhamns överklass. Eftersom han beundrade den svenskspråkiga modernistiska lyriken försökte han närma sig strömningen där stjärnor som Edith Södergran, Arthur Lundqvist, Erik Asklund och Gunnar Ekelöf tindrade. Men kanske var det Harry Martinson som blev mest betydande för, med Lundqvists ord, ”en brådmogen Köpenhamnsyngling vid namn Gustav Munch-Petersen”. Det var till följd av Martinsons inspirerande texter han började resa. Till Grönland, Sverige och Italien. Han fann inspiration som målare och det var som surrealistisk sådan han fick sitt genomslag i Sverige. 1938 reste han till Spanien för att slåss mot fascisterna i spanska inbördeskriget. 26 år gammal blev han skjuten utanför Gandesa. Dikterna publicerades sex år tidigare i en debutvolym i Danmark: Den nögne menniske (1932) men Munch-Petersen fann aldrig någon svensk förläggare. Inte förrän nu när Makadam ger ut hans solen finns.

 

Dikterna utmärks av en språklig enkelhet, ibland till och med en språklig naivitet. Som måleri brukar det naiva fungera bra, och det gör det också för Gustav Munch-Petersen, men i diktning är stildraget oerhört komplext. För diktaren handlar det om att komma förbi enkelheten och nå en inre kärna i det som behandlas, men med enkla medel. Det existerar relativt få poeter som konsekvent lyckas med det.

 

Martin Gardel Gertsen och Anders Palm har skrivit både förord och en längre essäliknande biografi som efterord. De poängterar det även i mitt tycke mest intressanta draget i boken: ”Föreställningen om att allt kunde och borde vara annorlunda”. Här finns en kraftfull underström i poesin som känns igen i poetens föregångare. Detta att se tillvaron litet från sidan, detta att uppfatta det som både är och inte är närvarande i en situation. I sin bildkonst lyckas Gustav Munch Petersen med att göra det. Dubbelseendet och frustrationen blir tydlig. I sina texter fungerar det inte alls lika bra. Texterna anspänns alltför hårt.

 

När havet är dolt

bakom dödens lekstuguväggar,

när dimmorna leker på havet

dödslekarnas tusende påhitt,

hala med bortvänt ansikte din båt på stranden,

göm i smyg ankaret i sand,

lägg stenar på ringen –

allt blir ruttet då,

stäng fönstret, bed icke,

varje mod blir synd –

 

Det är hedervärt att lägga ner arbete på en okänd dansk författare och presentera honom för en svensk publik. Boken är i sig fin; hård pärm och stiligt formgiven. Problemet är bara att Munch-Petersens solen finns är 80 år efter sin tid. När dikterna skrevs var de möjligen nydanande men för en nutida poesiläsare blir de hopplöst klichétyngda och språket tungt gammaldags överspänt. Utgivningen är till för dem med speci-alintresse, för litteraturvetare med modernismen som inriktning. Men även för specialinriktade kunskapare bör en poet med endast en utgiven bok, som misslyckades med att bli utgiven i Sverige, men som antagligen har sin klasstillhörighet att tacka för att någon fortfarande minns honom, vara av begränsat intresse.

Peter Nyberg

peter@popularpoesi.se

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER