Håkan Eklund: Sjusvansad katt

HÅKAN EKLUND - SJUSVANSAD KATT

Tolvnitton Förlag, 2013, 104 sidor

Han kallar sig Doghead, började sin utgivning med Manifesto Doghead och har hunden som språkrör i den nya boken Sjusvansad katt. Det kan därför verka ironiskt att visheten i boken kommer från just katten. Håkan Eklund har en mängd illustrationsuppdrag bakom sig, bland annat i det nya numret av Populär Poesi. Han har också en hel del poetiskt skrivande i den omfattande ”Hundografin”. Till vardags är han industriarbetare i Köping.

 

I Sjusvansad katt möter läsaren en hund i vitrandig tröja och den visa Krazy Kat. Samtalet som inleds mellan dem är det mellan läraren och eleven. Det påminner om Sofies värld där barnet Sofie skolas i filosofins gåtor. Skolad eller upplärd blir också hunden på ett sätt som är svårgreppbart för honom och för läsaren. Framför allt är texten en nedfart till fantasins eller mystikens värld. Bokens ärende skulle faktiskt kunna sägas vara att införa mystik i människors vardag och förmå dem att se den mer genom barnaögon.

 

– Du är en underlig figur, sa katten. Två påtagliga omständigheter blockerar din väg om du vill hitta fram till det sjunde sinnet. För det första så tror du inte helt på mej. Jag kan hysa en viss förståelse för det eftersom du inte är van med talande katter och inte har varit i min närhet speciellt länge.

 

Med den här tonen mästrar katten hunden. Ofta är språket underfundigt lekfullt i de enskilda orden, som med det sjunde sinnet. Språket är i sig aldrig svårt utan tvärtrom enkelt. Samtidigt finns här djuptankar från den filosofiska historien. Man kan säga att textens nivåer varierar mycket från stycke till stycke. Först kan boken vara enkel, lite naiv och rolig, för att i nästa stycke bli mer avancerat resonerande.

 

Till sist kan man fundera på om Sjusvansad katt alls är en diktbok med tanke på att större delen består av prosa vari karaktärerna diskuterar filosofiska frågor. Det finns utan tvivel poetiska passager och jag tycker om hur Håkan Eklund leker med språket och sättet att skriva. Sjusvansad katt är en utmärkt bok för läsare som vill dyka ner i fantasin, mystiken och filosoferandet.

Patrik Eriksson

red@popularpoesi.se

 

Håkan Eklunds Sjusvansad katt

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER