Håkan Sandell: Ode till demiurgen

TEXTARKIV

HÅKAN SANDELL - ODE TILL DEMIURGEN

Albert Bonniers Förlag, 141 sidor

Håkan Sandells debuterade 1981 som poet. Hans diktsamling Ode till Demiurgen är indelad i två delar: del 1 ”Tjugo steg mellan vinter och vinter” 2011/2012, del 2 ”Ett innerspår sanctus” maj – juli 2012. I sina dikter tar Håkan Sandell upp främst de yttre och inre landskapen. Omslagsbilden av Roy Friberg ger ett förhöjt intryckav boken.

 

Håkan Sandell börjar i första delen med en lyrisk beskrivning av vår planet och rymden där omkring. Verserna har fått en oval och sluten form som för tanken till vår egen planets form. Här liknas universum vid något ”mjukrundat” och ”kvinnligt”:

Vi hoppas

i ett mjukrundat

och kvinnligt universum.

Jag önskar, vid allas huvudgärd

med guldskenet av flickans skira hår

brett ut runt lugna andetag, att världen

består ett tag, på grunden av dess svårighet.

 

Det är ofta naturen, havet och rymden som man får vistas i då man läser Håkan Sandells dikter, det är rymliga och luftiga texter med ett innehåll som rör sig vida omkring. Texterna är enkla och lättförståliga med en utförlig och känslig beskrivning där intresset riktar sig mot vår existens och universum där omkring. Något stillestånd är det aldrig i hans texter, där finns en rörelse och tiden som väcker läsaren till en omväxlande kärlek och brutalitet, mjukhet och hårdhet.

 

Det är ett brett register som Håkan Sandell har i sina texter det är inget som känns begränsat där finns mycket att leva sig in i, årets alla årstider finns där, även dygnets alla tider, landskapen, havet och universum. Han beskriver med sin erfarenhet inlevelsen i miljön och delar med sig av den och ger läsaren en resa i Sandells texter känns allting självklart det finns inga svårigheter i hans beskrivningar, formerna känns enkla. Han tar ner stjärnhimlen och får den i sin text att kännas nära:

 

Vad heter nu stjärnbilden där, matt och vag

snett över hustaken, snabbt nog igen försvunnen

i ram av himlen - blå kanske på baksidan

av vårregnet, och trots två nya grannhus fullt

utfyllande rivningstomtens branta mellanrum.

 

I någon form finns tiden alltid med, den känns alltid närvarande, någon tidlöshet förekommer aldrig. Det är aldrig någon tvekan, livet finns där i hans dikter. Det är ingen text att gå vilse i, det är en rörelse i texten med stora ytor.

 

Rolf Zandén

rolf@popularpoesi.se

Håkan Sandells Ode till demiurgen

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER