Helena Eriksson: Täthetsteoremet

TEXTARKIV

HELENA ERIKSSON - TÄTHETSTEOREMET

Albert Bonniers Förlag, 118 sidor

På omslaget till Täthetsteoremet flyter långa hårtestar ut över ett bord och ett anteckningsblock. Strax intill det vilande huvud som håret fäster vid ligger en penna med vilken noteringarna i blocket troligen är gjorda. Det är inte långt ifrån att jag själv lägger huvudet mot skrivbordet efter läsningen. Täthetsteoremet vållar mig mycket huvudbry. Pikant sådan, vill jag tillägga. I prologens första fyra rader står: "Jag blev förvånad – jag hade tagit fel på / fågel hela tiden, den där flöjtaktiga tonen var inte näktergalens utan / koltrastens – hur låter då en näktergal?" och det stämmer väl överens med min känsla för Helena Erikssons tionde diktsamling. Jag läser en bit och känner in, läser lite till och ändrar uppfattning. Om och om igen.

 

Tre delar, som samverkar med varandra, fördjupar och breddar innehållet, utgör detta verk. I den första delen kommer jag snabbt in i stämningen. Hos diktjaget finns ett inifrånmörker som ger sig till känna i minnen där ett du figurerar, men det finns också en önskan om närhet till detta du. Ord som röst, böckerna, syntax, text, alfabet, uttalsmöjligheter, språk, boksida, svärtan och mellanrum kopplar ihop du-och-jag-relationen med läsning, och jag ser framför mig en rad situationer i ett hem där du-personen läser för jaget som lyssnar intensivt. Jaget tycks prövande både i relation till läsning och till du:et. Men så förändras stämningen. Mellan raderna blinkar nu frågor om det skrivna ordets vikt och värde: vem skapar texten, är det författaren eller läsaren? Vems är texten? I förlängningen blir det svindlande, för hur påverkar text vårt lärande, ja, hela vår uppfattning?

 

När jag är som mest engagerad och uppslukad av denna kärna, vilken kantas av meningar som: "fiktion som efter några år månader omläsningar visar sig vara helt och hållet sann (s. 34), finns det bara detta parasitära läsande (s. 35) och Det som på avstånd verkade vara text, trycksvärta / visade sig i själva verket vara fysisk form (s. 41)" förbyts atmosfären igen. Miljön är en annan. Jag befinner mig än på ett fartyg på ett öppet hav, än i en skog, än på en flod. Vart far vi? undrar en läsare som ger sig av med boken, kliver på ett skepp och detsamma undrar jag. Den fiktiva läsaren får svar av diktjaget: "Vi far långt in i en skog och Vi skall aldrig komma tillbaka (s. 48)" medan jag griper tag i de glimtar jag finner som bygger vidare på fenomenet text.

 

Fokus har skiftat från en specifik relation, till ett allmänt och abstrakt teoretiserande och problematiserande av text och vidare till en fiktiv värld. Fascinerande är att det inte märks i texten när glidningarna sker. Bilderna och resonemangen går in i varandra, förstärker varandra. De återkommer och de speglar varandra. Referenser som till en början finns med i bakgrunden växer till karaktärer vilka handlingen bygger på, blir individer med en egen historia. Täthetsteoremet är späckad med intertextualitet. Här minglar jag runt (i Nightwood) bland textfrågorna med Djuna Barnes, Mark Twain och Herta Müller. Tillsammans med frågorna om textens ägare och tolkare leder referenserna tankarna till fenomenet kanon, och jag tänker att det är Helena Erikssons ambition: att skapa en text som problematiserar frågan om vem som skapar, och äger, texten.

Carola Mikaelsson

carola@popularpoesi.se

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER