Iodine Jupiter: Obscen sanning

TEXTARKIV

IODINE JUPITER - OBSCEN SANNING

HFH, 175 sidor

Obscen sanning är en samling prosadikter på 175 sidor skrivna av Iodine Jupiter och de är utgiven av HFH. Han har även publicerat radiopjäser och musik. Det är en samling prosadikter som väcker reaktioner och som får en att tänka efter hur det egentligen är i världen, vad det är som händer. Det är en diktsamling som även de styrande bör läsa. Iodine Jupiter tror själv att de större förlagen inte sätter något på spel och de skulle knappast våga ge ut hans diktsamling.

 

Iodine Jupiter har ett grovt språk, det är ofta en råhet som väcker läsarens känslor, där finns även satir med och humorn har heller inte glömts bort, den finns med och lättar upp och man får dra på mungiporna på ett och annat ställe. Men det är sanningen som gäller och det går ju inte att komma ifrån att den i dagens samhälle ofta är rå. Det är lättförståeligt och mycket man känner igen av det som skrivs här. Man förstår att Iodine Jupiter är ute efter att väcka tankar och känslor och reta upp läsaren.

 

Texten är övervägande kort, som minst ett par rader men det påverkar inte budskapet, Jupiter har ändå mycket att framföra och uttrycket är starkt. Man blir medveten då man läser Iodine Jupiters bok.

 

Det är något monumentalt som Iodine Jupiter tar upp, det är det mesta som gäller samhällets medborgare. Ingen tvekan eller lågmäldhet finns i hans bildrika text, det känns att inget kan hota honom att skriva det

 

han tror, eller kanske vet, är sanningen. Några gränser finns knappast i det han skriver och det behövs någon som törs slopa dem emellanåt.

 

I den korta stycket ”Narcissus” ger Iodine Jupiter läsaren anledning att dra på smilbanden och även att tänka efter hur han har det själv:

 

Jag är så egoistisk att jag inte klarar mig utan mig själv. Jag – utan

mig – herregud, nej!

 

Iodine Jupiter texter väcker tankar och känslor det är texter som gör oss medvetna och som man minns. Han gör klyftorna som finns lite var stans synliga. Det känns som det är en dramatik han vill skapa och visst lyckas han.

 

Rolf Zandén

rolf@popularpoesi.se

Iodine Jupiters Obscen sanning

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER