Jacob Frese: Avsked från världen

TEXTARKIV

JACOB FRESE - AVSKED FRÅN VÄRLDEN

ellerströms, 48 sidor

Barockpoeten Jacob Frese var under sin tid i början på 1700-talet en hyllad och omtyckt poet, idag är det ett fåtal som känner till honom. Han var född i Finland men kom under det ryska kriget till Sverige och fick ett arbete vid kungens kansli. Han skrev naturlyriska stycken, vers för särskilda tillfällen som begravningar och bröllop samt dikter om sjukdom. Under en stor del av sitt liv levde han med sin sjukdom, skälvesot, en febersjukdom i samma härad som frossa och malaria, särskilt under våren blev sjukdomen besvärlig.

 

Nu sjunger fåglar gällt på trädens gröna grenar,

Och vattnets tysta folk slå ut de blanka fenar;

Den stela svalan som i floden haft sin grav,

I luftens öppna vidd nu svävar till och av.

 

Jacob Frese trodde som alla på den tiden, att svalor övervintrade på havets botten.

 

Inte bara hans personliga sjukdom präglade hans poesi, utan även döden som fanns kring honom; farsoter, epidemier och krigets fasor, som ofta betydde dödligt elände. Ändå kan han bli uppsluppen och lekfull och mindre formrigid i sina tillfällesverser.

 

När djuren av en innig brunst

Hos sina kvinnor söka gunst

Och utav kärlek ryta;

Samt spegla sig av uppblåst mod,

Vid havets strand och stolta flod,

Där de sin älskog syta.

 

["Syta" betyder ombesörja]

 

Men det är ord som grav, slutsång, för tidig och säll död, som dominerar; Jacob Frese känns stundtals modern i sina ord, men mossig i sin alltför bundna form, han andas där Georg Stiernhielm.

Författaren och översättaren Sven Christer Swahn har skrivit en avhandling om Jacob Frese, den kom redan 1971; jag har haft honom som vikarie i svenska och tyska i en annan geologisk tidsålder, Swahn alltså, inte Frese, jag minns Sven Christer för hans svarta manchesterkavaj och kisande ögon, inte för hans ord om Jacob Frese.

Bo Bjelvehammar

bo@popularpoesi.se

 

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER