Jeny Rengman: Huset

TEXTARKIV

JENY RENGMAN - HUSET

Pequod Press, 2013, 112 sidor

Detta är en poetisk och klinisk undersökning av en kommunal organisationsstruktur, uppbyggd efter en militär, hierarkisk modell. Verksamheten försiggår i ett fiktivt hus, som befolkas med socialarbetare med olika rang, det märks tydligt på de kommandon, som sänds ut från olika nivåer. Med position följer makt, positioner tillåter även skilda språk. Organisationen är till för att stödja och hjälpa barn, det märks enbart genom en konstlad retorik och med pseudoempati. Orden svallar som vågor mot stranden vid pålandsvindar, men det är tirader utan substans och utan verkningsgrad. Men allt innehåller honnörsord som ”barnets perspektiv” och ”barnet i centrum”, orden sipprar ut från märkliga rum;

 

fönstergluggar, fördragna gardiner, röda lampor, nerrullade jalusier

ljudlösa kaffekoppar, kaksmulor

 

Ett otal ord sänds via datorer, ett otal möten hålls, men det fattas sällan några relevanta beslut och det är tvivelaktigt om organisationen har något existensberättigande? Det är inga rörelser i beslutsprocesser eller i ärendehantering, det är en massiv tröghet i förvaltningens sätt att fungera. Samma ord upprepas, ibland i andra kläder, ibland skärps tonen för att markera makt, men det är tandlöst och utan klös. Det enda begripliga är att det är personalbrist, vilket är obegripligt och att det som härskar är paragraffundamentalism!

 

alla är lika inför lagen

socialtjänstlagen

 

Vem som nu tror på det?

 

Att ge stöd åt barn med särskilda behov försvinner i allt ordmalande, huvuduppgiften skyms av ordsörja och rundgång. Nu är Huset en fiktion, författaren är socionom och hon vet väl hur det egentligen ska gå till?

 

Jag hoppas allt är en fiktion och uppskattar poesins kliniska ansats och dissektionen av strukturer, som skalas av in i kärnan, som en mogen lök.

Bo Bjelvehammar

bo@popularpoesi.se

 

 

Claes Anderssons Hjärtats rum & Jag älskar dig med mina höstliga dimmor

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER